Artalk.cz

Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze

Přes 80 pražských uměleckých a kulturních institucí a organizací, mezi něž patří i velká muzea, divadla a školy, podporuje návrh vyhlásit na území města Prahy stav klimatické nouze. Publikujeme text prohlášení, který iniciovali zástupci a zástupkyně feministických institucí a ve kterém požadují, aby Praha přijala konkrétní opatření proti klimatickému kolapsu.

Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Prahy

V říjnu minulého roku vydal Mezivládní panel pro klimatickou změnu OSN zprávu, podle které se nacházíme v přelomovém období. Máme poslední šanci zachránit svět poměrně stabilního klimatu, které umožnilo vznik a rozvoj naší civilizace. Řešení jsou na vládní úrovni států projednávána jen velmi pomalu a vlažně, a tak se lidé rozhodli jednat na úrovni jednotlivých měst. Vytvářejí tlak na městské zastupitele, aby vypracovali strategický plán do budoucích let. Města na celém světě (např. v USA, Kanadě, Velké Británii, Austrálii, Německu či Španělsku) vyhlašují stav klimatické nouze. Požadujeme, aby se k nim přihlásila i Praha.

Panel OSN sbírá a analyzuje současné poznání vědců z celého světa. Jejich závěr mluví jasně, byť děsivě. Následujících několik málo let máme na to, abychom proměnili téměř každý aspekt lidské civilizace směrem k uhlíkově neutrálním technologiím. Vzhledem k dosavadní laxnosti politické reprezentace ale ztrácíme drahocenný čas. OSN mluví o následujících třech letech jako o poslední možnosti, kdy se lze vyhnout budoucnosti klimatického rozvratu. V těchto letech se musí zastavit současný růst globálních emisí skleníkových plynů, který za rok 2018 dosáhl dalšího rekordu. V následujících dvanácti letech pak musí prudce směřovat každý rok k výraznému omezení emisí skleníkových plynů. Pokud se nám jako lidstvu tento úkol nepodaří, naše budoucnost bude sérií katastrof spjatých s ekologickým kolapsem. Nemluvíme o žádné vzdálené budoucnosti, mluvíme o naší budoucnosti a především o životech našich dětí.

My, zástupci a zástupkyně kulturních institucí fungujících v Praze, cítíme zodpovědnost za společnou budoucnost a nehodláme se smířit s apatií vládních elit. Také Praha a veřejné instituce se podílejí na produkci emisí oxidu uhličitého. Proto byl vznesen návrh, aby Magistrát hlavního města Prahy vyhlásil na úrovni města stav klimatické nouze a vytvořil plán, jak do roku 2030 fungovat s neutrálními emisemi skleníkových plynů. Dosáhnutí tohoto stavu vyžaduje transformaci nejen v energetice, ale také v řadě dalších oblastí. Tyto plány by přitom měly být sociálně citlivé a neměly by směřovat k ohrožení zranitelných skupin obyvatel.

Jako zástupci a zástupkyně umělecké či obecně kulturní scény máme zodpovědnost ve vztahu ke společnosti. Budoucnost bude jen taková, jakou ji budeme schopni zajistit, a kultura a umění mají v tomto procesu nezastupitelné místo, ať už skrze svou vzdělávací, či pečující funkci. Uvědomujeme si závažnost situace a chceme se podílet na řešení, které bude mít pozitivní dopad na celou společnost.

Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci. Vyzýváme tedy Magistrát hl. m. Prahy, aby bezodkladně přijal výzvu k vyhlášení stavu klimatické nouze a začal jednat nyní. Žádáme ho, aby o nebezpečí klimatické krize pravdivě a důsledně informoval veřejnost. A zavazujeme se, že jsme připraveni být spojenci v boji proti budoucnosti klimatického rozvratu.

 

V Praze 28. 2. 2019

 

S nadějí

 

Galerie hlavního města Prahy

Národní filmový archiv

Institut umění – Divadelní ústav

Akademie výtvarných umění v Praze

Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Uměleckoprůmyslové muzeum v Praze

Asociace spisovatelů

Společnost Jindřicha Chalupeckého

Filmová a televizní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Divadelní fakulta Akademie múzických umění v Praze

Klub Za Starou Prahu

Centrum pro současné umění FUTURA

Studio Hrdinů

Nadace současného umění

Centrum pro současné umění

Institut Bohuslava Martinů o.p.s.

Divadlo Archa

Museum Kampa

MeetFactory

Institut dokumentárního filmu

Institut úzkosti

New Aliens Agency

tranzit.cz

Display

Galerie Artwall

etc. galerie

INI Project

Drdova Gallery

ARE

Festival 4+4 dny v pohybu

Synth Library Prague / ZVUK

A2 kulturní čtrnáctideník

Galerie Jaroslava Fragnera

Galerie NTK

Berlínskej model

Galerie kritiků

Kvalitář

Jiri Svestka Gallery

Umělec má cenu

Literární obtýdeník Tvar

Karlin Studios

Fresh Eye

Galerie Mimochodem

Artmapa

Kruh

Polansky Gallery

Nevan Contempo

Punctum

Vyšší odborná škola Scholastika

Fotograf Gallery

Svit Praha

City Surfer Office

Alfréd ve dvoře

Spolek Skutek

Lítost

Galerie AMU

Galerie 207

Ateliér bez vedoucího

Agosto Foundation

yo-yo.zs – RurArtMap

Galerie 35m2

Galerie VI PER

Společnost Topičova salonu

Jedefrau.org

Artyčok.TV

Galerie SPZ

Aras

Orchestr BERG

Entrance Gallery

Lunchmeat Festival

Galerie A.M.180

hunt kastner

IDEAL Prostor

Festival tanečních filmů

Chemické divadlo

Kočka v tašce – bytová scéna

Ufftenživot z.s.

Cross Attic – divadlo na půdě Cross klubu

Venuše ve Švehlovce

Prostor39

Skandinávský dům, z.s.

Containall

Revue Prostor

The Artivist Lab


Ilustrace: Alexey Klyuykov

Komentáře

  • Petr Jindra

  Ani moment kritiky ČEZ, EPH nebo Tkáče? Na kompromisy s korporacemi není čas!

 1. Divadelní fakulta Akademie múzických umění (DAMU) by se ráda připojila k „Prohlášení pražských kulturních institucí k vyhlášení stavu klimatické nouze na území města Prahy“ Co pro to můžeme udělat?
  jménem svým i Akademického senátu DAMU
  Doubravka Svobodová, děkanka DAMU

  • Anna Remešová

  Děkujeme za vyjádření podpory, přidali jsme Vás do seznamu podepsaných institucí. S pozdravem Anna Remešová

 2. Více kritického myšlení, méně emotivní hysterie prosím. Doplňte si informace v článku na adrese uvedené pod mým jménem (zdá se, že nemůžu dát URL do textu příspěvku).

 3. Festival tanečních filmů by se rád připojil. Lze to touto cestou? Jana Návratová

  • Chemické divadlo

  Tuto myšlenku sdílíme a rovněž bychom se rádi připojili k tomuto prohlášení. Upozorňování na rizika spojená s otázkami ekologické udržitelnosti – v prvé řadě pak s hrozbami změny klimatu – patří k dlouhodobým cílům naší činnosti. Předem děkuji.
  Vojtěch Bárta, umělecký šéf Chemického divadla, z. s.

  • Jiri David

  mám jen malý dotaz a nevím komu ho přesně směřovat:
  Dotaz zní, co se přesně myslí těmito větami v prohlášení(?): ….Vnímáme také, že je třeba zásadně změnit fungování institucí, včetně těch kulturních. Je nutné připravovat konkrétní adaptační a transformační opatření. To s sebou přináší i nastavení jiných pravidel pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci….

  nerozumím totiž tomu, jak kontext klimatických změn světa, maji konkrétně pozitivně ovlivnit jiná (jaká?) pravidla pro financování a řízení kultuirních institucí?
  Děkuji Jiří David

  • Anna Remešová

  To jsme se pokusily vysvětlit v doprovodné tiskové zprávě, ale nevím, jestli ji nějaká média otiskla:

  V prohlášení, které podepsaly takové instituce jako například Národní filmový archiv, Akademie výtvarných umění, Vysoká škola uměleckoprůmyslová, Uměleckoprůmyslové muzeum, Společnost Jindřicha Chalupeckého, Asociace spisovatelů, Museum Kampa nebo Divadlo Archa a další, dále stojí, že je třeba nastavit jiná pravidla pro financování a řízení kulturních institucí, která budou brát v potaz současnou krizovou situaci. To by mohlo zasáhnout také do rozhodování o poskytování dotací na kulturu na úrovni města. Instituce samozřejmě mohou ze své vlastní iniciativy omezit svou uhlíkovou stopu – používat bezuhelnou energii, omezit nákup letenek pro zahraniční hosty, atd. Mohou pak tím být ale v soutěži o finanční zdroje ve srovnání s ostatními znevýhodněné. Je třeba, aby město začlenilo ohledy na ekologickou udržitelnost už do podmínek financování a pravidla platila pro všechny.

  • Michal Hrubý

  Nepomohly by ty instituce zavřít? Pak by neměly žádné emise.

  • Terezie Unzeitigová

  Dobrý den, díky za tuto iniciativu. Rádi bychom se k ní připojili. Kočka v tašce – bytová scéna

 4. Dobrý den,
  zdraví vás Sára Arnstein a Jiří Šimek ze spolku Ufftenživot z.s., jsme mladý divadelní soubor věnující se „Novému divadlu“. Vytváříme divadelní autorská představení na pomezí tance, činohry, loutek, fyzického divadla a multimédií. Každá naše inscenace nějakým způsobem reflektuje svět, který jsme si kolem sebe vytvořili, což nás nutně vedlo právě k tématům, jako je klimatická krize. Rádi bychom tuto výzvu podpořili, a přidali se po bok ostatních pražských kulturních organizací – nabízíme i aktivní podporu, jsme například schopni vytvořit krátké video k podpoře výzvy etc. Info osobně (jirka@ufftenzivot.cz)
  Děkujeme za tuto iniciativu
  S pozdravem
  Ufftenživot

 5. Dobrý den,
  jako prostor pro současné performativní umění si uvědomujeme odpovědnost, kterou by kulturní instituce měly nést vůči svému okolí. Jsme toho názoru, že kultura má mimo jiné za úkol upozorňovat na závažné problémy naší přítomnosti a že v současné chvíli není většího problému než současná ekologická krize.
  Proto se přidáváme k prohlášení a děkujeme všem iniciátorům a umělecké komunitě, která se k ní hlásí.

  Zároveň bychom rádi připojili Open Letter in the Dark, který je sice několik let starý, ale nepozbývá na aktuálnosti. Dopis je pro nás velkou inspirací v našich vlastních aktivitách a ke směřování celého uměleckého prostoru, jakožto i umělecké komunity, která v prostoru pracuje.

  „In an age of extreme ecological and social crisis, the key questions artists and curators need to ask themselves are: Can these the institutions of culture be machines for amplifying our potential to transform the status quo, or are they palaces carefully engineered for us to play the fool in, whilst outside the kings and queens continue to play Russian roulette with our future whilst enriching theirs.“
  https://labofii.wordpress.com/2014/10/28/an-open-letter-in-the-dark/

  Za Cross Attic,
  Petr

 6. Plně souzníme a ztotožňujeme se ! Jak můžeme, prosím, vyjádřit podporu a svými institucemi se pod prohlášení podepsat??? Děkuji za Linhartovu nadaci a Tibet Open House

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *