Artalk.cz

TZ: Petr Stibral

Petr Stibral / Doma / kurátorka: Iva Mladičová / Topičův salon / Praha / 1. 3. – 29. 3. 2019

Petr Stibral se dlouhodobě zabývá tématem nejednoznačnosti čtení vizuální situace. Vytváří plastiky a sochařské objekty, je autorem řady osobitých instalací pro konkrétní místo v městském a přírodním prostředí. Často vychází z materiálové reinterpretace skutečnosti a tématem jeho prací jsou formální kvality místa (světlo, perspektivní zkreslení, plocha, hloubka atp.) Zkušenost s modelováním a reinterpretace tradičních sochařských rozměrů práce stojí v základu jeho děl.

Výstava Doma je zaměřena na reflexi vizuálních podnětů každodennosti domácího/interiérového prostředí. Petr Stibral má podvědomou tendenci „zabydlovat prostor uměním“: „Vlastně bydlím v bytě s jednou místností jako ateliérem, který ale expanduje do celého bytu. Postupem času jsem začal takto kolonizovat i veřejný prostor… Snažím se vlastně přenést představu interiéru do exteriéru.“ Dlouhodobě je pro něho podnětné zacházení s „myšleným tvarem“: „některé náhodné tvary nebo konfigurace jsou dost často živější, lepší, než konstruované… Nejvíc mě zajímá rozhraní, kdy se z opravdu nezáměrnýho tvaru stává tvar záměrnej, nebo se už už chystá tvar nějaké asociace.“ Petr Stibral svými pracemi motivuje diváka k přemýšlení o možnosti proměny navyklého způsobu pozorování předmětu, jež je automaticky propojeno s tzv. asociačním myšlením. Pokouší diváka přivést k prosté pozornosti, k jednoduchému uvědomění si průběhu procesu vnímání. Poznávání věcí, jaké opravdu jsou, není samozřejmou záležitostí. Prostá pozornost nás vede k přítomnosti, k postupnému pochopení podstaty proměnlivosti bytí.

PETR STIBRAL (nar. 1977 v Praze) absolvoval v letech 1997–2004 pražskou Akademii výtvarných umění (sochařská škola J. Zeithammla a grafická škola V. Kokolii 2001–2002). Získal Cenu společnosti CZ – Diatech a. s. v soutěži Grafika roku 2003. Byl vybrán mezi finalisty třetího ročníku Ceny 333 Národní galerie v Praze a Skupiny ČEZ (2009). V roce 2004 vystavoval společně s L. Míškem (Galerie Kai de Kai, Praha), roku 2011 zrealizoval Tajnej projekt (Nuselská 130, Praha) a v pražském Komunikačním prostoru Školská 28 představil audiovizuální instalaci Lesní práce. Roku 2012 proběhly jeho samostatné výstavy v Galerii Dům v Broumově (Něco mezi plochou a prostorem), v Galerii výtvarného umění v Náchodě (Sklad dřeva) a v pražské GAMU (Námaha člověka obohacuje; společně s O. Bouškou), roku 2013 dále v pražské Galerii Ferdinanda Baumanna (Spotřební zboží) a roku 2015 v GASK v Kutné Hoře (Fotoretrospektiva). Roku 2014 vytvořil i site-specific instalaci Pod železničníma mostama (Praha 4). Jeho objekt Letní kamufláž byl v roce 2017 vystaven na pražské přehlídce umění ve veřejném prostoru M3 a v následujícím roce v zahradě broumovského kláštera. Roku 2018 byla jeho práce zařazena do dlouhodobé výstavy současného sochařství Alej světců a formou intervence do stálé expozice Stavy mysli – Za obrazem v GASK v Kutné Hoře. Je členem volného seskupení Socha 2, zúčastnil se všech jeho společných výstav. Od roku 2014 vyučuje sochařství a kresbu na Vyšší odborné škole uměleckoprůmyslové a SUPŠ v Praze.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *