Artalk.cz

denní tisk 21. 2. 2019

V pražské Fotograf Gallery vystavuje Dušan Šimánek. V posledních letech se věnuje sbírání umělých květin a jejich ateliérovému focení. Některé rozebírá a vytváří tak novodobé herbáře nebo části květin skládá do ornamentálních vzorů. „Umělé květiny někdy Dušan Šimánek srovnává s populismem. I on bývá atraktivní a lákavý, ale spousta lidí už nedomyslí, co v důsledku znamená,“ píše Pavel Vokatý v Lidových novinách.

Jan Šída do Práva napsal o výstavě konzervativního malíře 1. poloviny 20. století Vratislava Nechleby v Galerii středočeského kraje. Řada jeho děl ve sbírkách galerie zůstala nedokončených nebo autorem záměrně poničených. Výstava se proto věnuje i těmto aspektům malířovy tvorby, kdy například zamazal tvář muže na obrazu Studie vlčáka.

Jiří Přibáň se v Salonu Práva podrobně věnuje architektuře a umělecké a technologické výjimečnosti Milána založené například na avantgardním futurismu. „Milán se na první pohled odlišuje od jiných italských sídel onou futuristickou energií a budovatelským zápalem, vedle nichž blednou i historické památky.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *