Artalk.cz

denní tisk 20. 2. 2019

Na titulní straně Lidových novin vyšel článek o britském historiku umění Matthew Rampleym, který bude od dubna vyučujícím brněnského Semináře dějin umění. Rampley, věnující se umění střední Evropy po roce 1918, je nositelem grantu Evropské výzkumné rady, které z univerzity Birmingham přesune do Brna. Rampley má za ženu Brňanku a město ho přilákalo kvalitou života, přesto hrál určitou roli při jeho přesunu do Česka i brexit – jeho grant je totiž svázaný s EU. Rovněž z Masarykovy univerzity dostane Rampley a jeho tým pětiletou finanční podporu určenou pro špičkové zahraniční vědce.

Události v kultuře na ČT art informují o plánech Galerie výtvarného umění v Ostravě představit nové aktivizace z loňského roku. Instituce zakoupila na 160 děl za několik milionů korun.