Artalk.cz

denní tisk 8. 2. 2019

V Galerii Zdeněk Sklenář probíhá výstava děl Zdeňka Sýkory, kterou kurátorsky připravila jeho vdova Lenka. Prezentována jsou vedle pláten vytvořených na základě náhodnosti i krajiny – paralelně se svou progresivní tvorbou Sýkora pracoval v plenéru a takto vzniklým dílům přisuzoval jistou důležitost. V článku Magdaleny Čechlovské v Hospodářských novinách nalezneme řadu vyjádření samotné kurátorky reflektující způsob práce jejího manžela.

Petr Volf v magazínu ego! Hospodářských novin kvituje s povděkem účast Stanislava Kolíbala na benátském bienále. Sochař je dle Volfa žijící legendou, však také v československém pavilonu budou představeny práce z 60. let. Vznikne ale i zcela nové dílo určené speciálně pro bienále. „Až budu v Benátkách, napíšu, jak to všechno v Československém pavilonu dopadlo. V tomto případě však soudím, že pochyby o výsledku výjimečně nejsou namístě. Kolíbal nadchne!“ uzavírá Volf.

V časopise Téma vyšel obsáhlý rozhovor Josefa Hympla s ilustrátorem Jindrou Čapkem, který roku 1969 emigroval do Švýcarska. Rozhovor se strukturován standardně na část o Čapkově životě a jeho tvorbě spojené s nakladatelstvím Bohem Press. Nyní pracuje v Kestřanech na vymalování saly terreny.