Artalk.cz

TS: Na VŠVU bude hosťujúcim profesorom architekt Francois Roche

Na VŠVU v Bratislave bude hosťujúcim profesorom architekt Francois Roche / Vysoká škola výtvarných umení / Bratislava

 

Na Katedre architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave bude v letnom semestri akademického roka 2018/2019 hosťovať francúzsky architekt Francois Roche.

Francois Roche bude v poradí tretím hosťujúcim profesorom na VŠVU. Predchádzala mu Luba Nurse – reštaurátorka s praxou v Metropolitnom múzeu v New Yorku, so špecializáciou na reštaurovanie artefaktov prírodných národov a etník, ktoré kombinujú rôznorodé organické materiály. Druhým v poradí bol Éric Jourdan, ktorý sa zaoberá dizajnom objektov, nábytku a verejných priestorov, navrhuje pre Ligne Roset, Cinna, Domeau et Pérès, Neotu a pre ďalšie nábytkové firmy.

Francois Roche je architekt, spoluzakladateľ architektonickej kancelárie New Territories, ktorá vzišla z mnohých iných predošlých ateliérov. Každé dva roky mení Roche názov štúdia či ateliéru, aby „desakralizoval“ návyky a postupy ateliéru s cieľom – pre každú úlohu nachádzať úplne nové postupy. Tu pramenia aj jeho provokujúce vyjadrenia, ktorými charakterizuje samého seba, ako aj postupy vo vlastnej tvorbe.

Roche žije medzi Parížom, New Yorkom a Bangkokom. Migrácie ako aj zmeny názvov ateliéru a zmeny identít samého Rocheho sú  len ďalšími snahami ako sa  vymaniť  spod kodifikovaných organizačných foriem a vyjadrujú  hybridnometabolický  charakter jeho  tvorby. Keď raz Roche sám charakterizoval evolúciu vlastného architektonického myslenia povedal,  že spočiatku mali v ateliéri ambíciu integrovať prírodu ako substanciu, ale  v súčasnosti prijímajú prírodu ako protokol skriptu alebo algoritmus prepisujúci rast rastlín, boli matematikmi a potom s matematikou prestali lebo sa stali architektmi a hľadajú neprediktívnu geometriu rastu a evolúcie.  Práve preto sa sám hlási k Viliamovi de Honnencourt a gotike, ktorá podľa neho nikdy presne nevedela ako sa bude konkrétna katedrála vyvíjať alebo ku Gaudimu a rovnako aj ku Kazumo Shinoharovi.

Francois Roche reprezentuje svojou tvorbou tzv. polymorfnú architektúru  v intervale od robotickej po biomorfnú architektúru,  v mene ktorej prehovára ako transgenderový avatar a kladie si otázky spochybňujúce mocenské pozície v architektúre: „kto hovorí, kto má právo hovoriť, kto je poverený nejakou autoritou (inštitúciou) v mene ktorej deklaruje stanoviská“. Zaujíma sa o teritória moci, v ktorých sa  kriticky prehodnocuje pozícia architektúry ako takej, vrátane role architekta v dnešnom svete.

Roche  o sebe napísal, že ešte nenašiel klienta pre svoju experimentálnu pozíciu, a preto v jeho tvorbe dochádza k syntéze rôznorodých programov, zásahov, intervencií,  návrhov a projektov:  od pominuteľných inštalácii, cez konceptuálne návrhy až po modely v mierke takmer 1:1, od zásahov do ekosféry cez sociosféru až po technosféru, prostredníctvom informačných  technológií, biologických procesov rieši  rôzne typy patologických defektov, ktoré zasahujú nielen svet ľudský ale i ten robotický.

Zaujíma sa o rôzne stratégie, ktoré testuje v oblasti architektúry a ktoré iniciujú porušovanie a spochybňovanie (proti normám), de-identifikáciu (proti určitosti), biopolitiky a psychopatológie ľudského jedinca. Roche svojimi dielami prehovára o tom, akým spôsobom je možné budovať štruktúry, ktoré by do seba vstrebávali všetko potláčané, nestabilné – generované prostredím a obyvateľmi. Reaguje na charakteristiky, ktoré vychádzajú z tzv. rizikových spoločností, veľmi nestabilných spoločenstiev, ktoré sú však globálnym problémom generovaným spomínanými informačnými systémami, ekosystémami, rôznymi patologickými javmi.

Francois Roche a New-Territories vystavoval na Bienále Architektúry v Benátkach mnoho-krát, buď v medzinárodnom výbere v centrálnej časti výstaviska, alebo v národnom francúzskom pavilóne.

Jeho architektonické experimenty a diela tvoria súčasť stálej expozície výstav v SF – MOMA, Pompidou Center, CCA Montreal, FRAC Orleans, Towada Art Center, AIC Chicago atď.

Ako hosťujúci profesor pôsobil na mnohých prestížnych univerzitách aj niekoľko sezón opakovane: Columbia University NY, Bartlett School of Architecture v Londýne, Institute of Art and Architecture – na Akadémii výtvarných umení vo Viedni (2017-2018).

Publikácie:

2018/ #digitaldisobediences_s/he would rather do Fiction Maker (Franc-Centre)

2015 / mythomaniaS.

2011/Heretical-Machinism.

2010/ Architecture des Humeurs. Catalogue on research-exhibition.

2010 / New-Territories-R&Sie(n).

2010/ BioReboot.

2007/ Fiction Scripts.

2005/ poiled Climate.

2005 / I,ve heard About.

2004 / Corrupted Biotopes

Spracovali: Marian Zervan a Bohunka Koklesová

Program hosťujúcich profesorov sa realizuje vďaka projektu „Podpora procesu internacionalizácie VŠVU v Bratislave“ s finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *