Artalk.cz

TS: Kaunas Bienále

 Kaunas Bienále 2019 / Litva / 7. 6. – 29. 9. 2019

V Lete 2019 vás Kaunas Bienále pozýva na spoločnú cestu

Kaunas Bienále oznamuje kurátorov a koncepciu svojho dvanásteho ročníka pod názvom Afer Leaving | Before Arriving, ktorý sa bude konať od 7. júna do 29. septembra 2019 v Kaunas v Litve. Výstava zveruje formou spolu-kurátorského prístupu svoje putovanie medzinárodnému tímu piatich kurátorov nastupujúcej generácie: Elisabeth Del Prete, Daniel Milnes, Lýdia Pribišová, Neringa Stoškutė a Alessandra Troncone, spolu s konzultantom Lewisom Biggsom.

Kaunas ako východisko v hľadaní identity

Vo svojom 12. ročníku skúma Kaunas Bienále cestu ako metaforu v kontexte narastajúcej kultúrnej identity mesta so zložitou minulosťou. Vo svojej nedávnej histórii sa Kaunas ocitol v stave neustáleho toku politických zmien, prechádzal z jedného režimu do druhého. Hoci Kaunas zažil prekvitajúcu dvadsaťročnú éru ako hlavné mesto potom, ako si Vilnius pripojilo Poľsko (1919 – 1940), po oslobodení pôvodného hlavného mesta Kaunas naďalej vyčkával a snažil sa znovu získať svoj status druhého mesta. Nasledovala však okupácia Sovietskym zväzom, potom nacistickým Nemeckom, opätovná okupácia Sovietmi a nakoniec vyhlásenie Litovskej nezávislosti v roku 1990. Následne sa v roku 2004 krajina stala členom Európskej únie. Tento reťazec udalostí navrátil nielen litovskú národnú suverenitu, ale aj status Kauna ako druhého mesta s pretrvávajúcou prezývkou „dočasné hlavné mesto“. Tieto neprestajné zmeny zahalili mesto do kolektívnej amnézie poháňanej rôznorodými životnými príbehmi jednotlivých generácií. Teraz, v očakávaní svojho funkčného obdobia ako Európske hlavné mesto kultúry v roku 2022 sa Kaunas snaží vytýčiť si jednotnú cestu do budúcnosti za svojich vlastných podmienok, pričom si svoju ťažko skúšanú minulosť mytologizuje do nových príbehov pre budúcnosť.

Afer Leaving | Before Arriving chápe príbeh mesta Kaunas ako svoj východiskový bod na preskúmanie širších predstáv o zmene, prechode, preorientovaní sa a náprave v kontexte individuálneho prežívania a medzigeneračných štruktúr. Výstava skúma, ako sa pocit dezorientácie typickej pre súčasnú existenciu globálne prepletá so špecifickými socio-politickými reáliami budovania národa vo východnej Európe, kde sa alternatívne európske zoskupenia odpútavajú od svojich pút minulých režimov. Popri týchto historických a geopolitických naratívoch sa výstava obracia aj na poetickejšie stratégie zobrazovania alebo možno prekonávania stavu prekarity, pričom absurdita, mystika a humor slúžia ako základné nástroje na orientáciu v neistom teréne. Afer Leaving | Before Arriving chápe tieto prahové momenty nielen ako príležitosť na kontempláciu, očakávanie a pochybnosti, ale aj ako výzvu k akcii – individuálnej aj kolektívnej – v hľadaní svojho miesta vo vesmíre.

Tím kurátorov nás bude sprevádzať na ceste

Kaunas Bienále, ktoré je známe svojim inovatívnymi prístupom v každom ročníku, vyhlásilo verejnú výzvu a vytvorilo medzinárodnú skupinu kurátorov pod vedením konzultanta Lewisa Biggsa (Spojené kráľovstvo). Členovia tímu, ktorý sa vydáva na spoločnú cestu sú Elisabeth Del Prete (Taliansko / Spojené kráľovstvo), Daniel Milnes (Spojené kráľovstvo / Nemecko), Lýdia Pribišová (Slovensko), Neringa Stoškutė (Litva) a Alessandra Troncone (Taliansko). Úloha, na ktorú sa skupina podujala, je náročná, ale zároveň prináša uspokojenie: preskúmať pomer medzi miestom a identitou, inovatívny prístup ku komplexným témam histórie, kolektívnej pamäti, čeliť minulosti a prijať ju na vylepšenie budúcnosti.

Skúsenosti Lewisa Biggsa sú cenným prínosom pre Kaunas Bienále, vďaka čomu môže ročník 2019 čo najlepšie využiť koncept spolu-kurátorstva. Podľa pána Biggsa, „rôzne pracovné metódy na Kaunas Bienále prinášajú rôzne perspektívy. Tentokrát musia kurátori pracovať spoločne. Spolu-kurátorstvo spája rôzne uhly pohľadu, rôzne chápanie toho, čo je dôležité v rôznych krajinách a kultúrach. Internacionalita a trans-nacionalita sú dnes veľmi dôležité: či sa nám to páči alebo nie, žijeme v globálnom svete, čo znamená prijatie mnohých perspektív. Základom učenia je dialóg a proces spolu-kurátorstva ponúka dialóg na viacerých úrovniach – medzi členmi kurátorského tímu, medzi tímom a umelcami, medzi umelcami a divákmi, medzi medzinárodným a miestnym prostredím – v prospech všetkých účastníkov“.

Názov Afer Leaving | Before Arriving je zároveň veľmi vzrušujúcim aspektom pre pána Biggsa, pretože „je veľmi inšpiratívny, ponúka umelcom a verejnosti predstavovať si, čo sa deje v momente prechodu, keď sa veci menia. Na individuálnej úrovni je tu príležitosť na osobnú reflexiu. Ale je tu tak isto priestor zamyslieť sa nad politikou alebo migráciou“.

Tím kurátorov sa stretol, aby sa zameral na tento kolísavý stav. Pozostáva z talentovaných osobností, ktorých schopnosti sa budú navzájom dopĺňať.

Biografie kurátorov

Lewis Biggs je kurátor s medzinárodnou pôsobnosťou. Je významným profesorom umenia vo verejnom priestore na Univerzite v Shanghai, a správcom John Moores Exhibition Trust v Liverpoole, členom poroty pre Medzinárodnú cenu za umeleckú kritiku (International Award for Art Criticism) a predsedá Inštitútu pre umenie vo verejnom priestore (Institute for Public Art). V roku 1986 bol britským komisárom pre Bienále Sao Paulo. V roku 1987 sa Biggs pridal k inštitúcii Tate, a pôsobil ako riaditeľ Tate Liverpool (1990 – 2000). V roku 1998 sa stal zakladajúcim správcom Bienále Liverpool a v rokoch 2000 až 2011 bol hlavným výkonným a umeleckým riaditeľom tohto bienále; od roku 1998 sa zaoberá umením vo verejnom priestore v rámci kontextu regenerácie. Biggs bol tak isto kurátorom Trienále Aichi Triennale, Nagoya / Japonsko 2013. V rokoch 2014 a 2017 kurátorsky pripravoval Trienále Folkstone a ostáva v tejto pozícii aj pre ročník 2020. Tak isto bol kurátorom na Bienále Land Art Mongolia 2018.

Elisabeth Del Prete pôsobí ako kurátorka vzdelávania pre UP Projects, organizácii zameranej na realizáciu verejného umenia so sídlom v Londýne. Kurátorský výskum Elisabeth Del Prete sa zameriava na kolaboratívne a participatívne umelecké praktiky so špeciálnym záujmom o sociálne angažované a verejné umenie.

Daniel Milnes je asistujúci kurátor a manažér publikácií pre Hamburger Bahnhof – Museum für Gegenwart – Berlín, ktorý má vzdelanie v oblasti moderných jazykov, histórie a umenia, ktoré získal počas štúdia v Anglicku, Nemecku a Rusku.

Lýdia Pribišová je kurátorka a historička umenia, ktorá žije a pracuje v Bratislave. Od roku 2006 pôsobila ako slovenská redaktorka magazínu Flash Art Czech & Slovak Edition, kde sa v roku 2015 stala šéfredaktorkou. Má skúsenosti v koordinovaní a kurátorskom spracovaní projektov. Študovala na Univerzite La Sapienza v Ríme, kde získala doktorský titul. V roku 2016 vydavateľstvo Postmedia Books vydalo jej knihu La Quadriennale di Roma. Da ente autonomo a fondazione [Kvadrienále v Ríme. Od verejného orgánu po nadáciu]. Je členkou združenia AICA – International Association of Art Critics (Medzinárodná asociácia umeleckých kritikov).

Neringa Stoškutė je externá kurátorka a kandidátka na titul PhD na fakulte umenia univerzity Vytautas Magnus. V Spojenom kráľovstve absolvovala všeobecné vzdelanie v oblastiach umenia, dizajnu a kurátorstva. Na Kaunas Bienále spolupracovala prvýkrát v roku 2013, najprv ako dobrovoľníčka a neskôr v oblasti rozvoja publika. Nedávno bola menovaná za projektovú manažérku a nastupujúcu kurátorku projektu Creative Europe Platform (Kreatívnej európskej platformy) pod názvom Magic Carpets, kde je zodpovedná za celkové riadenie platformy a rezidencií nastupujúcej generácie umelcov v Kaunase.

Alessandra Troncone je historička umenia a kurátorka. V súčasnosti pôsobí ako umelecká spolu-riaditeľka programu súčasného umenia Underneath the Arches, ktorý sa realizuje na archeologickom nálezisku pozostatkov akvaduktu Augusteo del Serino v Neapole. Zároveň pracuje ako profesorka dejín umenia na Akadémii výtvarných umení v Neapoli. Doktorát z dejín umenia získala na Univerzite Sapienza v Ríme v roku 2012 a napísala knihu La smaterializzazione dell’arte in Italia 1967-1973 [Dematerializácia umenia v Taliansku 1967-1973], vydanú v Postmedia Books v roku 2014. Je tak isto členkou združenia IKT – International Association of Curators of Contemporary Art (Medzinárodná asociácia kritikov súčasného umenia).

Nikdy nevstúpiť do toho istého Kaunas Bienále dvakrát

Od svojich skromných začiatkov v roku 1997 sa každý ročník Kaunas Bienále vyvíja od nuly. Mení svoju štruktúru, podmienky účasti, typ, miesto a koncept výstavy, pozýva nových partnerov, kurátorov, umelcov a iných umeleckých pracovníkov, aby sa spoločne zamerali na umenie ako na mocnú a transformatívnu silu.

Vďaka tomuto prístupu v kombinácii s integritou a vernosťou svojim princípom sa stalo Kaunas Bienále najpopulárnejším festivalom súčasného umenia v pobaltských krajinách, členom „Medzinárodnej asociácie bienále“ a „Nadácie bienále“. Tak si zaistilo miesto na mape popri iných významných umeleckých bienále.

Tím organizátorov sa každoročne snaží, aby si Kaunas Bienále zachovalo postavenie významnej a relevantnej udalosti v rámci kontextu Kauna, Litvy a Európy. Reaguje na dianie vo svete, inovatívne umelecké postupy a opiera sa o kreatívnu spoluprácu a otvorenosť ako integrálnu súčasť umeleckej tvorby a jej vnímania.

Od roku 2017 sa Kaunas Bienále stalo poprednou organizáciou projektu Creative Europe Platform (Kreatívnej európskej platformy) pod názvom Magic Carpets, ktorý spája 13 organizácií so sídlom v 13 rôznych členských a kandidátskych krajinách Európskej únie (Litva, Lotyšsko, Spojené kráľovstvo, Írsko, Taliansko, Poľsko, Česká republika, Srbsko, Gruzínsko, Chorvátsko, Rakúsko, Nemecko) ( HYPERLINK „http://www.magiccarpets.eu„).

Ak máte záujem o viac informácií, obráťte sa na:

Koordinátorka komunikácie

Gintarė Žaltauskaitė

Email: press@biennial.lt

Telefón: +370 600 59146

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *