Artalk.cz

TOP Týdne 21.–27. 1. 2019

Zaměstnancům New Museum v New Yorku se podařilo založit odbory, zemřeli Jonas Mekas a Sylva Lacinová.

1/ V New Museum v New Yorku vznikly přes odpor instituce odbory

Zaměstnanci muzea protestující proti postupu vedení, 11. ledna 2019. Foto: New Museum Union

Na začátku ledna se zaměstnanci a zaměstnankyně galerie New Museum dohodli, že se stanou součástí širší odborové organizace zaštiťující například pracovníky Muzea moderního umění. Chtěli tak naplnit odkaz zakladatelky muzea Marcie Tucker, která dbala na to, aby muzeum bylo sebekritickou, transparentní a otevřenou institucí. Vedení muzea však na snahy svých zaměstnanců zareagovalo najmutím advokátní kanceláře věnující se potlačování pokusů o vznik odborových organizací. Ta se snažila zaměstnance zastrašit poukázáním na to, jak odbory údajně ničí společnosti a firmy a v konečném důsledku i samotné jejich členy a členky. Později, 18. ledna, napsala padesátka osobností výtvarné scény v New Yorku otevřený dopis podporující snahy odbory v New Museum založit. Vedení muzea zareagovalo podporou sdružování svých zaměstnanců v odborech, chtělo však celou věc důkladně prodiskutovat. O vzniku odborů se hlasovalo ve čtvrtek 24. ledna – 38 zaměstnanců bylo pro a 8 proti. Založení odborů vedení instituce vzalo na vědomí.

2/ Zemřel Jonas Mekas (1922–2019)

Jonas Mekas v roce 2008, foto: Furio Detti, Wikipedia commons

Ve středu 23. ledna zemřel přední představitel amerického avantgardního filmu, režisér litevského původu Jonas Mekas. Během druhé světové války utekl z německého pracovního tábora a emigroval do New Yorku. „Společně s Mayou Deren, Amosem Vogelem, Andym Warholem a dalšími formoval alternativní kulturu šedesátých let a ovlivnil řadu tvůrců, včetně Johna Waterse nebo Jima Jarmusche,“ charakterizuje jeho přínos světové kultuře A2larm. Vyjma vlastních filmových realizací, pracujících často s osobní participací, založil řadu institucí podporujících alternativní kinematografii. Například časopis Film Culture nebo Anthology Film Archives – rozsáhlé centrum dokumentující undergroundové hnutí. Některé jeho filmy (především kultovní Flaming Creatures z roku 1963) byly předmětem cenzury i zájmu represivních složek. Mekas byl aktivní ještě v roce 2017, kdy se svými deníkovým způsobem točenými snímky podílel na documentě v Kasselu.

3/ Sylva Lacinová (1923–2019) zemřela

Matka s dítětem, Brno-Bohunice, 1982. Foto: Matěj Kruntorád

Jedna z nejvýznamnějších sochařek 2. poloviny 20. století zemřela v neděli 20. ledna. Během druhé světové války navštěvovala večerní kurzy Střední školy uměleckých řemesel v Brně a řezbářskou a restaurátorskou dílnu bratří Kotrbů tamtéž. Rok byla žačkou Vincence Makovského ve Zlíně, roku 1950 však absolvovala ateliér význačného realisty Karla Pokorného na pražské AVU. Byla zakládající členkou Svazu československých výtvarných umělců, z něhož však byla za normalizace vyloučena. Lacinová patřila mezi výrazné osobnosti českého umění zejména svými realizacemi pro veřejný prostor. Svá často monumentální kamenná, ale i bronzová díla uplatnila na řadě míst v Brně i jinde. Mezi její signifikantní realizace patří abstrahované figurální skulptury – například Pohostinnost před hotelem Internacional v Brně nebo Matka s dítětem u porodnice bohunické fakultní nemocnice. Jejím bratrem byl architekt Lubor Lacina, žák Bohuslava Fuchse a Jiřího Krohy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *