Artalk.cz

TZ: Ján Triaška

Ján Triaška / Live long and prosper / Artwall Gallery / Praha / 24. 1. – 14. 3. 2019

Výstava Jána Triašky Live Long and Prosper zobrazuje gesta rukou vyjadřující různé ideologické, ale i obecně lidské postoje a přístupy. Na každém z výstavních panelů se vždy překrývají dvě kresby s protikladným významem: nenávistné gesto s gestem schválení, křesťanství a budhismus, nacistický pozdrav se symbolem palce nahoru. Triaška se zaměřuje na symboly, které jsou fenomény dnešní doby. Námětem výstavy je podle slov autora „pnutí mezi jednotlivými skupinami ve společnosti“.

Gesta mohou být na jedné straně výrazem snahy o komunikaci, na druhé však i vymezením se vůči okolí, mohou vyjadřovat souhlas nebo nesouhlas. Gesta však odkazují také k náboženství, ideologii, či kulturní příslušnosti. Na všech těchto rovinách dochází v současném světě k vyhrocení konfliktů, pro něž je příznačná neochota porozumět si. „Výstava Jána Triašky se vyjadřuje k aktuálnímu problému naší doby: k fenoménu rozdělené společnosti, v níž jednotlivé skupiny nejsou schopny nebo ochotny spolu komunikovat,“ konstatují kurátorky výstavy Lenka Kukurová a Zuzana Štefková.

Ján Triaška se ve svých dílech často věnuje společenským a politickým tématům. Svůj postoj komentuje následovně: „Budování otevřené společnosti s hodnotami založenými na poznání a toleranci by mělo být v současnosti samozřejmostí. Současné umění má v daném procesu důležitou roli, otevírá obzory, provokuje a ptá se. Myslím, že jedním z úkolů současného umění je i dotýkání se sféry politicko-společenské reality, v níž žijeme. Občanské angažování prostřednictvím výtvarného umění má výrazové prostředky, kterými dokáže nejen formulovat otázky, ale také prezentovat názory autorů a dokonce i agitovat ve společnosti.“

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *