Artalk.cz

denní tisk 21. 1. 2019

Charlottu Kotíkovou, nezávislou kurátorku, členku poroty Ceny Jindřicha Chalupeckého a mimo jiné i pravnučku T. G. Masaryka v Hospodářských novinách zpovídá Simona Janíková. Řeč byla kromě obligátního tématu jejího pradědečka prezidenta zejména o proměně naší společnosti v roce 1968 a 1989, emigraci, světové politice a o důležitosti morálky a neúnavné práce.

Jiří Machalický se v Lidových novinách zabývá tvorbou Františka Kyncla v návaznosti na jeho nedávno ukončenou výstavu v Museu Kampa. Machalický Kyncla charakterizuje jako výjimečného tvůrce ovlivněného nejen ruským konstruktivismem, ale i dalšími avantgardními proudy, jako byl De Stijl nebo Bauhaus. Jeho práci dále srovnává se jmény jako Jiří Kolář, Jiří Hilmar, Hugo Demartini nebo Radek Kratina. Kyncl podle Machalického ve svých strukturách vyjádřil přemýšlení o „vztazích mezi časem a prostorem, nad nekonečnými vzdálenostmi mezi hvězdnými soustavami, nad energiemi ovládajícími vesmír.“

V časopisu Týden, rubrice Kultura, nalezneme článek Kláry Čikarové Kniha jako umělecké dílo, jenž podrobně rozebírá fenomén bohatě zdobených knih, finančně nákladných faksimilí nebo drahých obrazových publikací, které se stávají objekty sběratelské vášně a to nejen v případě starožitných a historických tisků. Kupříkladu nakladatelství Albatros údajně podle Čikarové plánuje vydat bohatou publikaci Slovanská epopej, jež prý bude dosahovat ceny několika set tisíc korun. Mezi podobné dnes patří například Sixtinská kaple, kterou Euromedia Group prodává za 329 tis. korun. Čikarová se dále věnuje různým vydáním Bible, Váchalově Šumavě, Záhořovu loži Františka Skály ad.