Artalk.cz

23. 1. 2019 / Artist‘s talk v kontexte: Hynek Alt & Jen Kratochvil

Artist‘s talk v kontexte: Hynek Alt & Jen Kratochvil / Slovenská národná galéria / Bratislava / 23. 1. 2019 o 18:00 hod

Hynek Alt, vedúci Ateliéru fotografie a nových médií FAMU, spoločne s kurátorom Jenom Kratochvilom predstavia lokálne charakteristiky tejto dynamiky v prostredí českej umeleckej scény a jej väzby na medzinárodný kontext voľného umenia a taktiež všeobecnú celospoločensky prežívanú skúsenosť roly obrazu.

Hostia priblížia historické východiská a existujúci stav premien média fotografie na príkladoch Altovej tvorby a zároveň jeho dlhoročnej pedagogickej činnosti na UMPRUM a FAMU.

Rapídna demokratizácia technických nástrojov pre fotografickú reprezentáciu a platforiem pre jej šírenie v poslednej dekáde vytvorila ambient, v ktorom sme sa naučili s obrazom pracovať ako s novou formou univerzálneho jazyka.

Prednáška je sprievodným podujatím k výstave Užitočná fotografia.
Vstupné 2 € / 1 €

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *