Artalk.cz

denní tisk 19. 1. 2019

Zdeněk Lukeš v rubrice Architektura Lidových novin přibližuje v článku 1929: rok mimořádné architektury dva proudy meziválečného stavitelství: „moderní klasicismus“, přičemž jako jeho nejvýraznějšího představitele uvádí Josipa Plečnika a jeho kostel Nejsvětějšího srdce Páně na pražských Vinohradech, jenž podle Lukeše dodnes vzbuzuje kontroverze, ačkoliv je postaven podle předloh raně křesťanských kostelů. Jako druhý výrazný proud uvádí avantgardu, která se projevila ve formě purismu, konstruktivismu a nakonec funkcionalismu. Jako zářný příklad zde uvádí slavnou Vilu Tugendhat postavenou na svazích brněnských Černých Polích, kterou navrhl Ludwig Mies van der Rohe. Lukeš se věnuje konstrukčnímu řešení vily, jež bylo na svou dobu revoluční.

V Lidových novinách vyšel rozhovor s generálním ředitelem Národního muzea v Praze, Michalem Lukešem, jehož se ptal Tomáš Tománek. Lukeš bilancuje první měsíce od otevření muzea po jeho rekonstrukci, přičemž uvádí, že o nové expozice a podobu Národního muzea byl obrovský zájem. Během dvou měsíců tak muzeum navštívilo 274 tisíc lidí. Lukeš dále hovoří o plánech pro rok 2019. Muzeum buduje památník Jana Palacha ve Všetatech, kde by měla vzniknout expozice nabízející prožitek a meditaci, dále v nové budově otevře expozici dějin 20. století, historická budova bude sloužit pro expozice dějin od počátku do 19. století. Muzeum počítá s edukačními koutky pro děti. V plánu muzea jsou zahrnuty výstavy o letcích RAF, multimediální výstava Tutanchamon, Sluneční králové (o egyptské kultuře) a výstavu o době ledové, jež bude zahrnovat exponáty vypůjčené z Jakutska – části těl mamutů, která se zachovala v permafrostu.

Páteční Události v kultuře České televize přinesly reportáž z výstavy Arthura Jafy, která se koná v pražském Rudolfinu. Arthur Jafa poskytl reportérům ČT rozhovor, v němž hovoří o svých zkušenostech s diskriminací a o tom, jakým způsobem se mohou tyto zkušenosti přenášet skrz generace. Slavná vila Bertramka, jež je proslavena pobytem W. A. Mozarta, který zde složil i část své opery Don Giovanni, bude prohlášena za Národní kulturní památku. Události v kultuře dále publikovaly rozhovor s Markétou Luskačovou, jejíž výstavu nyní hostí londýnská Tate Britain. Poslední zpráva vydání týkající se výtvarného umění se věnuje výstavě Síla činu. Jan Palach a Jan Zajíc v umění v letech 1969-2009, která se koná v pražském Museu Kampa a jejíž kurátorkou je Helena Musilová, která je průvodkyní celé reportáže. Vystavena jsou díla významných českých výtvarných umělců (Kolář, Zoubek, Šimotová, Honys, Fremund, Boštík ad.)

Sobotní Události v kultuře České televize přinášejí reportáž o výstavě Tibora Červeňáka, která probíhá v Hranicích na Moravě a o dni otevřených dveří, který proběhl na brněnské Fakultě výtvarných umění VUT.