Artalk.cz

denní tisk 18. 1. 2019

Magdalena Čechlovská v dnešních Hospodářských novinách informuje o výstavě Arthura Jafy A Series of Utterly Improbable, Yet Extraordinary Renditions, jež je od včerejška zdarma přístupná v Galerii Rudolfinum. Čechlovská v článku popisuje nejdůležitější díla výstavy, k nimž patří i video Love is the Message, The Message is Death. Opakovaným motivem Jafových prací je segregace a rasová nenávist. Proto se zde střídají snímky, jejichž sbíráním je Jafa údajně posedlý a na nichž jsou dokumentovány činy této nenávisti, stejně tak jako dokumentuje pozitivní příklady  harmonie a tolerance.

Výstava Arthura Jafy je tématem i kulturní rubriky Lidových novin, kde ji hodnotí Lenka Lindaurová, jež hned na začátku píše: „[Jafa]Pracuje s nalezenými obrazy, do nichž přidává bez rozlišení své autorské, vytváří jakési filmové koláže či mozaiky vypovídající o chaosu světa. Filmy se ale především vztahují k Jafovu hlavnímu tématu: co znamenalo a stále znamená patřit k diskriminované (odlišné, menšinové) černé části lidstva. Tato problematika je pro bílé, středoevropské, postkomunistické a poněkud xenofobní obyvatelstvo vzdálená jako cesta na Mars, a proto jde o výstavu v mnoha ohledech překvapivou.“ Podle Lindaurové Jafa pracuje s nečekanými kontexty, momenty překvapení a afektem. Jako klíčová uvádí díla APEX a Love is the Message, The Message is Death. Lindaurová považuje dílo Arthura Jafy za nezapomenutelné a natolik emotivně silné, že se člověk může i rozplakat.

V nedávno zavedené tištěné verzi Deníku N je dnes publikována podrobná recenze knihy Michela Pastoureaua Dějiny symbolů v kultuře středověkého Západu (přeložila Helena Beguivinová, Argo 2018) z pera Jana Lukavce. Lukavec se nejprve věnuje struktuře knihy, která se zabývá hierarchií zvířat a rostlin a jejich proměňující se symbolikou, soudními procesy se zvířaty, které byly podle Pastoureaua dokladem přístupu středověkých lidí ke zvířatům jako nositelům vědomí a toho, že je lidé brali vážně. Stejně tak se autor zabývá i stromy a rostlinami, které mají též svůj hluboký symbolický význam. Lukavec dále zmiňuje kapitoly, v nichž se autor studie věnuje významu erbů. Podle Lukavce autor knihy interpretuje myšlení středověku, kterému se současník může pouze přiblížit, jako mnohovrstevnatou strukturu, v níž starší významy nejsou nahrazovány novými, nýbrž nové se vrství na staré. Zároveň je zde chápán svět imaginace a ideí jako reálný. Podle Lukavce Pastoureau přiznává, že: „ „skutečný“ středověk nelze hledat ani v archivních dokumentech, ani v archeologických nálezech, a tím méně v knihách profesionálních historiků, ale spíše v dílech některých umělců.“

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *