Artalk.cz

denní tisk 16. 1. 2019

Mladá fronta Dnes v rubrice Kultura publikuje článek Moniky Zavřelové, který se věnuje americkému umělci aktuálně vystavujícímu v Galerii Rudolfinum – Arthurovi Jafovi. Jedná se o první přehlídku jeho děl v České republice, jež je variací výstavy, jež proběhla loni v Serpentine Gallery v Londýně. Součástí výstavy v Rudolfinu je video APEX nebo Love is the Message, The Message is Death. Jafa se věnuje zejména problematice rasové diskriminace.

Pavel Vokatý v Lidových novinách referuje o novém ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého, jež včera ohlásila finalisty, kterými jsou Markéta Filipová, Marie Štindlová, Dana Balážová (Comunite Fresca), Pavla Malinová, Baptiste Charneux, Marie Lukáčová, Andreas Gajdošík a Alma Lily Rayner. Vokatý cituje Karinu Kottovou, ředitelku ceny, jež osvětluje pozadí diskuzí, které se nad aktuálním ročníkem, jenž má být spíše přehlídkou různorodých přístupů umění, nežli soutěžním kláním, vedly. Hovořilo se údajně i o možnosti zrušit věkovou hranici finalistů. Vjera Borozan zároveň uvádí, že tentokrát je finalistů více, než je obvyklé, a to z toho důvodu, že porota vedla dlouhé diskuze, jež nakonec vedly právě k tomuto rozšíření.

Časopis Marie Claire dnes otiskl článek Karla Kulhánka věnující se problematice Art Brut a jeho hlavním představitelům, mezi něž autor zařadil YaYoi Kusamu, Luboše Plného a Adolfa Wölfliho. O každém z nich podal stručný životopisný přehled.

V Marie Claire lze též nalézt rozhovor s Janem Gemrotem, jenž vedl Jindřich Göth. Tématem bylo malířovo dětství, jeho inspirační zdroje (všechno a od každého něco) a kontrasty, které rád studuje. V současnosti pracuje na tématu zničené klasicistní sochy pro Galerii města Zlína.

V témže časopise si lze na straně 56 přečíst medailony žen, které se věnují profesně umění. Jedná se o Rosu Tous Oriol, Petru Vaňoučkovou, Kachu Kastner, Lenku Rogerovou, Kláru Šípkovou a Alžbětu Josefy. Jedná se o pestrý přehled profesionálek z oblasti šperku, uměleckého obchodu nebo volného umění.

Včerejší Události v kultuře České televize přinesly reportáž o aktuálním ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého a o Tapiserii z Bayeux.