Artalk.cz

České centrum New York – Open call Reflect what you are

České centrum New York nabízí v dubnu 2019 vizuálním a scénickým umělcům jedinečnou příležitost vystavovat v galerii či prezentovat umělecká videa v kině v rámci projektu The New Bohemia. Ten je součástí Bohemian Creative Hub, programu inspirovaného osobností Thomase M. Messera.

Téma otevřené výzvy: Reflect What You Are (Buď svým zrcadlem)

I’ll be your mirror
Reflect what you are, in case you don’t know
I’ll be the wind, the rain and the sunset
The light on your door to show that you’re home

-Velvet Underground

Tématem série projektů The New Bohemia na duben 2019 je Reflect What You Are (Buď svým zrcadlem). V době, kdy je důležité být viděn a slyšen, zveme do Českého centra umělce, v jejichž práci se silně odráží jejich osobnost a postoje. Zkoumání vlastní identity pomocí tvůrčího procesu je odvážným projevem bytí rezonujícím uvnitř společnosti, kterou takové umění mění a formuje. Hledáme umění bojující proti netoleranci, a to obzvlášť takové práce, které komentují současnou situaci ve společnosti a týkají se otázek genderu, identity, sebepoznání, diskriminace a útlaku.

Touto otevřenou výzvou nabízí České centrum novým umělcům potřebné zázemí k uvedení výstavy v našich prostorách v roce 2019. Vybraným umělcům se dostane cenná podpora ze strany etablovaných umělců a kurátorů spolu s pomocí při instalaci výstavy.

Uzávěrka přihlášek: 5. února 2019

Rozhodnutí poroty: 25. února 2019

Postup přihlašování níže. Přihlásit se mohou jednotlivci i umělecké skupiny.

Bohemian Creative Hub je dlouhodobý program Českého centra v New Yorku, který je zaměřen především na podporu umělců a zároveň zapojení veřejnosti do tvůrčích aktivit ČCNY. Série The New Bohemia podporuje nové vizuální i scénické umělce. Bohemian Creative Hub poskytuje prostory a pomoc umělcům, jejichž práce podněcuje zvědavost, inspiruje a podporuje kreativitu.

Myšlenka vzniku Bohemian Creative Hub byla inspirována významnou newyorskou osobností s československými kořeny – Thomasem M. Messerem. Ten se během svého téměř sedmadvacetiletého působení jako ředitel Guggenheimova muzea v New Yorku stal pro mnohé symbolem pro inovaci, rozvoj a odvahu pustit se i v oblasti kultury do neznáma. Toto je jedinečná příležitost pro umělce, kteří mohou celý jeden měsíc vystavovat v naší galerii. Umělci budou mít vymezený čas na přípravu a instalaci výstavy či nazkoušení svého představení přímo v prostorách místní galerie.

ČLENOVÉ POROTY NEW BOHEMIA – 2019

Charlotta Kotik
Charlotta Kotik je emeritní kurátorka Brooklynského muzea a nezávislá kurátorka působící v Brooklynu. Pochází z Prahy a působila jako kurátorka v galerii Albright-Knox v Buffalu a později v Brooklynském muzeu. Zorganizovala přes stovku výstav a na benátském Biennale přestavila práci Louis Bourgeois. Také přednášela na School of Visual Arts v New Yorku. Jejím nejnovějším projektem je výstava Remy Jungerman: Based In v galerii Robert Henry Contemporary.

Marie Tomanova
Marie Tomanová je vizuální umělkyně žijící a pracující v New Yorku. Její práce, zahrnující fotografie, videa, instalace a performance, se zaměřují na otázky identity, genderu a imigrace. Její první monografii Young American vydá nakladatelství Paradigm Publishing na jaře 2019. V současné době také vzniká dokumentární film o Mariině cestě, jehož režie se ujala Marie Dvořáková, držitelka studentské Ceny Akademie.

Marie Tomanová vystavovala mimo jiné na SPRING/BREAK Art Show (NYC), v A.I.R. Gallery (NYC), v Museum Of Sex (NYC), v Českém centru New York, v galerii Pragovka (ČR) a ve Philadelphia Photo Arts Center (PA). Byla kurátorkou výstavy Youth Explosion: The New Bohemia (2016) a spolukurátorkou výstav Baby, I Like It Raw: Post-Eastern Bloc Photography and Video (2017) a MUSE MUSE pro České centrum New York.

Thomas Beachdel, PhD
PhD, dějiny umění, The Graduate Center at City University of New York
MA, dějiny umění, Institute of Fine Arts, New York University

Thomas Beachdel je historik umění a architektury zabývající se vztahem mezi estetikou a ideologií v období od 17. do 20. století, obzvláště pak tvorbou politických a vědeckých myšlenek a vztahem mezi lidmi a životním prostředím v období antropocénu.

Ve svém metodologickém přístupu zdůrazňuje roli hybridu. Jeho další výzkum se zaměřuje na vztah mezi chronologickými a geografickými hranicemi, které korelují se vztahy mezi estetikou a vědou. Přednáší o dějinách umění a architektury na City University of New York, v Daheshově muzeu, v Metropolitním muzeu, v Guggenheimově muzeu, v New Museum, v muzeu Whitney a mnoha newyorských galeriích. Učil na Hunter College, Pratt Institute, Parsons The New School for Design a na Spitzer School of Architecture (City College).

Jan Žahour

Poslední člen poroty bude oznámen později.

České centrum New York (ČCNY) je kulturním centrem situovaným v atraktivní části New Yorku – Upper East Side. Cílem ČCNY je upevňování kulturních vazeb mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými. Dlouhodobě vytváří program, který doplňuje multikulturní dění města, realizuje dialog mezi dvěma rozdílnými, ale historicky propojenými a spřízněnými kulturami.

Pravidla, pokyny a další instrukce pro přihlášky

Povinnou součástí přihlášky je aktuální životopis autora/autorů, detailní popis projektu, ukázky práce – až 15 fotografií (JPG/PNG), odkazy na video a vyplněný přihlašovací formulář. Veškerou dokumentaci zašlete v souboru .zip pojmenovaném ve formátu PŘÍJMENÍ_JMÉNO na e-mail info@czechcenter.com.
Přihláška je bez poplatku. Zasláním přihlášky nevzniká nárok na zařazení do programu New Bohemia. O účastnících programu New Bohemia rozhoduje odborná porota Českého centra.
České centrum New York nezajišťuje prodej vystavených děl.
České centrum poskytuje galerijní prostory, asistenci při instalaci a PR kampaň. Pro vystavující umělce, pozvané zástupce tisku a zainteresované osoby z oblasti umění proběhne zahajující vernisáž.
Umělcům zůstávají veškerá autorská práva.
Veškeré vystavované exponáty musí být originální a nesmí zasahovat do autorského či jiného práva jakékoliv další strany. Autor musí být výhradním vlastníkem osobnostních i majetkových práv k vystavovaným dílu/dílům. Pokud autor ve svém fotografickém díle zachycuje fyzické osoby, musí mít jejich písemné svolení k vyobrazení na fotografii, u osob mladších 18 let má povinnost doložit písemný souhlas zákonných zástupců. Autor je povinen předložit, v případě, že taková situace nastane, souhlas osoby s pořízením a dalším užitím její podobizny.
Předáním jakýchkoliv obrazových, zvukových a obrazově-zvukových záznamů dává jejich autor souhlas Českému centru New York využít tyto materiály k propagaci realizovaného projektu.
Během výstavy musí být všechna díla opatřena jménem autora a názvem exponátu.
České centrum New York nenese odpovědnost za poškození vystavených předmětů.

DODATKY

Otevřená výzva Českého centra New York je určená umělcům všech věkových kategorií a jakékoli míry zkušeností.

Neúplné přihlášky budou vyřazeny.

Vybraným umělcům poskytneme vymezený čas na instalaci a prostory na výstavu trvající celý duben 2019. Autor nese odpovědnost za dopravu děl do a z Českého centra New York. Všechny přihlášené projekty musí odpovídat tématu výstavy.

České centrum New York poskytuje prostor k realizaci projektu. Technické podmínky budou sjednány po vyhlášení vítězů otevřené výzvy. České centrum garantuje masivní publicitu v mezinárodním tisku, umělci budou prezentováni v měsíčním programu Českého centra, na venkovním banneru, televizi ve foyer a v newsletteru zasílaném našim odběratelům.

Uzávěrka přihlášek je 5. února 2019.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *