Artalk.cz

Nominácie na 3. ročník ocenenia Cena Rady galérií Slovenska – BIELA KOCKA³

Nominácie na 3. ročník ocenenia Cena Rady galérií Slovenska – BIELA KOCKA³ / do 31. marca 2019

Rada galérií Slovenska (RGS) vyhlasuje výzvu na nominácie na 3. ročník ocenenia

Cena Rady galérií Slovenska – BIELA KOCKA³ za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2018

Ocenenie je udeľované odborníkom (jednotlivcom/kolektívu) v oblasti galerijných činností: kurátorom, teoretikom umenia, galerijným pedagógom, reštaurátorom, dizajnérom a architektom výstav či kultúrnym manažérom.

Súťažné kategórie

– základné kategórie určené pre projekty realizované na pôde členských zbierkotvorných galérií RGS

1/ edičný projekt (odborná publikačná činnosť)           

2/ kurátorský projekt

3/ edukačný projekt

4/ iný odborný projekt v oblasti galerijných činností (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu / reštaurovanie / dizajn alebo architektúra výstavy)

– pridaná kategória určená pre projekty galérií, ktoré nie sú členmi RGS, je otvorená pre nominácie za prínos v oblasti galerijných činností ako sú edičné, kurátorské, edukačné a iné odborné aktivity

5/ nezávislý projekt v oblasti galerijných činností (kategória je určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

Hodnoteným obdobím je 1. január 2018 až 31. december 2018.

Prihlášky môžete zasielať do 31. marca 2019!

Členovia RGS a nezávislí odborníci môžu nominovať v jednotlivých súťažných kategóriách odborných zamestnancov galérií aj externe spolupracujúcich odborníkov  a to na základe vyplnenia a zaslania nominačného listu (na stiahnutie: www.rgsr.sk —> biela kocka ) na korešpondenčnú adresu:

Stredoslovenská galéria, Dolná 8, 975 90, Banská Bystrica

(Na obálku pripíšte heslo: BIELA KOCKA – Cena RGS)

Nominované projekty bude posudzovať odborná porota v zložení: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.;

Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová;

doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Németh; Mgr. Lýdia Pribišová, PhD. Po vyhodnotení

budú vybraní nominanti pozvaní na podujatie udeľovania Ceny RGS – BIELA KOCKA³.

Motiváciou je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom doc. Mgr. art. Patrikom Illom. Sponzorské predplatné mediálnych partnerov / Flash Art, Art+Antiques, Denník N. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce zo strany členských galérií RGS.

Projekt z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *