Artalk.cz

TZ: Galerie Klatovy / Klenová – program únor 2019

Galerie Klatovy / Klenová – program únor 2019 / Galerie Klatovy / Klenová / Klatovy / 3. 1. 2019

Výstavy

Do 3. 2. 2019
Obrazy zimy ve výtvarném umění 19. – 21. století
Zima. Období úzkosti, strachu o přežití, ale i odpočinku po zemědělském roce, bilancování a kontemplace, dětské radosti z prvního sněhu, naděje Vánoc. Klid a neklid bílé. Jedno téma, různé národnosti, různá období od 19. století po současnost ukáží, že jakkoli v umění panuje různost, je zaklenuto vyšší shodou a obrazy z tolik odlišných dob, prostředí a od tolika a tolik odlišných autorů spolu mohou komunikovat a vypovídat různými uměleckými jazyky v symbolické shodě o jednom.

8. 2. 2018 od 18:00
vernisáž výstavy
Milan Knížák / Žít jinak
Šíře záběru Milana Knížáka, jeho komplexnost, spjatá s autentičností, je fenomenální – rozpíná se od obrazů, objektů, akcí, instalací, environmentů, návodů, přes hudbu, návrhy módy, design, architektonické projekty, básnické a prozaické texty, reflexe, fotografie, koláže atd., k projevům zcela nových kategorií, zahrnujících charakteristiky více médií (Milan Knížák se ve světovém rámci zásadním způsobem podílel na formování intermédií). „Všechno, co dělám je a bylo vždy jen přibližování se totalitě života a s uměním jako takovým to mělo málo společného. (…) …Vždycky jsem v každém oboru své činnosti dosáhl jakéhosi relativního maxima. Asi že tu nešlo o nadání k nějakému druhu umění (o dovednost), ale o touhu dobít se prapodstaty, dovést do maximality. Změnit. Propálit.“ (Milan Knížák)
Výstava je koncipována jako „neúplná retrospektiva“ zaměřená především na výtvarnou část jeho práce. Je totiž v povaze autorova obsáhlého, tradiční kategorie překračujícího a přitom vnitřně sourodého díla, že i určitý nutný fragment přesvědčivě reprezentuje celý smysl Knížákovy tvorby, která znamená zásadní průlom v umělecké praxi od 60. let.
Kurátorka výstavy: Rea Michalová
9. 2. – 7. 4. 2019

Přednášky

1. 2. 2019, 17:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
PhDr. Jaroslav Valkoun, Ph.D.: Sarajevský atentát. Rozbuška první světové války
Atentát na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este a jeho manželku vévodkyni Žofii z Hohenbergu představoval klíčový mezník v dějinách Evropy a v kontextu vypuknutí Velké války i celého světa. V Sarajevu 28. června 1914 skončily klidné až „idylické“ dny dlouhého 19. století a válečná vřava proměnila Evropu k nepoznání. Samotné sarajevské události představují zajímavou ukázku fenoménu „náhody“ v dějinách, kdy sled „malých“ náhodných kroků vedl ke vzniku „velkých“ událostí. Přednáška se tudíž soustředí na představení příčin, které vedly k postupnému zhoršování vztahů mezi světovými mocnosti v oblasti Balkánu, osobnost Pána z Konopiště a jeho pozici v habsburském domě, průběh tragické cesty do Bosny a Hercegoviny a osudové výstřely Gavrila Principa, které se „díky“ náhodě staly rozbuškou prvního světového válečného konfliktu.

15. 2. 2019, 18:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Dialogy s historií s architektkou Kateřinou Šedou
Kateřina Šedá se zabývá sociálně laděnými experimenty, které mají za cíl vyvést zúčastněné ze zažitých stereotypů. Autorka představí klíčové projekty a ukáže způsoby, jak dosáhnout  participace místní populace na komunitním životě daného místa. Sociální architektura se týká našich měst víc, než si myslíme. Také proto byla Kateřina Šedá vyhlášena v roce 2017 architektem roku.

Výtvarná dílna

16. 2. 2019, 14:00, Galerie U Bílého jednorožce v Klatovech
Výtvarná dílna pro rodiče s dětmi k výstavě Milana Knížáka / Žít jinak
Inspirováno aktuální výstavou.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *