Artalk.cz

TZ: David Možný

David Možný / Heat wave / kurátor: Jan Zálešák / Galerie města Blanska / Blansko / 8. 12. 2018 – 27. 1. 2019

Horký den. Televize, na které někdo stáhnul zvuk a zvýšil jas. Horký den. Všechno, co má plíce, dýchá pomaleji a trochu ztěžka. Schovat se do stínu (zapnout klimatizaci), lehnout si k vodě, to je základní imperativ letního dne. Zůstává-li jasně ohraničenou událostí, výjimečným stavem, může být vedro k zalknutí, ale vydržet se dá, třeba i s bolestnou slastí sluncem spálené kůže. Když se ale horké dny začnou lepit jeden na druhý, nejde už zůstat na jednom místě. Na rozpálené planetě se do pohybu dává všechno – nejen lidé a věci a události, ale také významy. Co platilo v nepříliš vzdálené době, kdy se dovolená u rybníka, nebo ještě lépe u moře, ustavila jako jeden ze základních znaků středostavovské normality, už neplatí. Karavany spokojených turistů se dnes na sluncem rozpálených cestách a na plážích míjí s karavanami trochu jinými. Lehkost letního nomádství omezeného pěti týdny dovolené se v éře globálního oteplování stává poněkud nesnesitelnou.

Výstava Davida Možného Heat Wave netematizuje globální oteplování přímo nebo výhradně (rozhodně ne způsobem, jakým to dělají například zprávy Mezivládního panelu pro změnu klimatu). K tomuto fenoménu vzpírajícímu se možnosti racionálního uchopení se ovšem diváci mohou vztáhnout skrze estetický prožitek. V Galerii města Blanska David Možný využívá postupů, které jsou pro jeho práci charakteristické dlouhodobě (práce s „hyperreálným“ pohyblivým obrazem; tvorba imerzivních instalací), setkáme se zde ale i s prvky, které výrazněji vystupují do popředí až v jeho posledních výstavách, jako byly Miss You v Galerii Luxfer a Open Space v Galerii Pitevna. S oběma zmíněnými výstavami má Heat Wave společný nejen důraz na koncipování instalace přímo pro prostor dané galerie, ale také přítomnost temné, zneklidňující vrstvy ve významové struktuře díla.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *