Artalk.cz

Laureátem 29. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého se stal Lukáš Hofmann

Laureátem 29. ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého je Lukáš Hofmann. Diváckou cenu získala Alžběta Bačíková.

Držitelem nejprestižnější české ceny pro vizuální umělce do 35 let se dnes stal Lukáš Hofmann. Pětadvacetiletý umělec, který vystupuje také pod jménem Saliva, se ve své tvorbě vyjadřuje zejména prostřednictvím smyslových prostorových instalací a živých akcí. „Lukáše jsme vybrali na základě jeho mimořádné instalace a performance obnažujících úzkosti světa, který jeho generace zdědila, a na základě důslednosti jeho hledání, které se vzpírá normativitě, lineární historii a předurčené budoucnosti,“ uvedla ve společném vyjádření mezinárodní porota. Hofmann kromě ceny z dílny Maxima Velčovského již tradičně získá i dvouměsíční stipendijní pobyt v New Yorku ve spolupráci s rezidenčním centrem Residency Unlimited a sto tisíc korun na realizaci autorského projektu. Diváckou cenu Českých center a s ní spojený rezidenční pobyt v sídle některého z Českých center získala Alžběta Bačíková za svůj projekt Setkání, který sleduje interakci nevidomé Terezie a neslyšícího Maca. Porota ocenila také letošní výstavu jako celek – silná díla všech finalistů, která rezonují s aktuálními sociálními a politickými tématy a přesahují z uměleckého světa do každodenní reality. Slavnostní ceremoniál v režii Tomáše Luňáka se konal v prostorách Studia Hrdinů ve Veletržním paláci Národní galerie Praha. Zde také mohou návštěvníci až do 6. ledna zhlédnout výstavu všech pěti finalistů letošního ročníku Ceny Jindřicha Chalupeckého.

Performance Lukáše Hofmanna ve Veletržním paláci, 15. 12. 2018. Foto: Johana Pošová

Permanentní instalace i performance

Hofmannův projekt pro Cenu Jindřicha Chalupeckého tvoří dvě pro umělce stejně důležité části: permanentní instalace v Korzu Národní galerie Praha a velkorysá performace s názvem Sospiri, která se v sobotu 15. prosince odehrála v samotných výstavních prostorech Korza a sousedícího Studia hrdinů. Za účasti řady peformerů i skrze zapojení publika přinesla výjimečný fyzický, emotivní i vizuální zážitek. Zazněly zde části Earth Song Michaela Jacksona i nejznámější árie z Dvořákovy Rusalky, performeři zvali diváky do rituálních interakcí a podněcovali fyzickou i smyslovou blízkost. Zároveň svými těly aktivizovali a konfrontovali architektonické prostory i autorovu instalaci na výstavě. Tu tvoří lezecké chyty, dřevěná faksimile sochy Matyáše Bernarda Brauna Marnotratný syn, experimentálně zpracované sklo, zavěšené stavební sítě a trojdimenzionální video, které zájemci mohou zhlédnout v brýlích pro virtuální realitu. Instalace vytváří dojem prostoru uzpůsobeného k pohybu a zároveň skrze svoje hmatové i vizuální kvality rezonuje tělesností. Lukáš Hofmann usiluje o psycho-fyzické zpřítomnění diváka i dalšími prvky instalace: znejišťuje jej křehkostí experimentálně zpracovaného skla; proměnlivou membránou zavěšené stavební sítě, která prostor intimně ohraničuje, ale současně umožňuje neustálé prosakování okolní reality. Trojdimenzionální video v brýlích pro virtuální realitu mentálně pohlcuje a za pomoci účinkujících v anachronických kostýmech teleportuje diváka do určitého meziprostoru a bezčasí.

Setkání nevidomé s neslyšícím

Projekt Alžběty Bačíkové Setkání sleduje nevidomou Terezii a neslyšícího Maca během inscenovaného setkání, při němž společně prožívají různé činnosti – od řízení auta po tanec. Ve filmu, jehož zvuková a obrazová složka jsou promítány v oddělených místnostech, každý z protagonistů zprostředkovává své zážitky ze setkání ze své perspektivy. Smyslem díla přitom není poukázat na komplikace způsobené odlišnými možnostmi smyslového vnímání, ale naopak kreativně nacházet možnosti vzájemné interakce.

Alžběta Bačíková, Setkání, 2018. Foto: Peter Fabo

Sociálně angažované postoje

Mezinárodní porota – ve složení Vjera Borozan, Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, Lenka Klodová, Vasif Kortun, Michal Novotný a Laurel Ptak – ocenila letošní finalisty za způsob, kterým ve svých dílech reflektují problémy dnešního světa. Gratulujeme všem umělkyním a umělcům k výjimečné výstavě. Vážíme si toho, že jste předali hluboká umělecká sdělení a představili palčivé problémy dnešního světa i s jeho nerovnostmi. Oceňujeme zvláště sociálně angažované postoje přesahující samotná umělecká díla. Ve své tvorbě jste dbali nejen na obsah sdělení, ale i na to, aby se stala přístupnou širšímu publiku, například skrze komentáře ve znakovém jazyce a Braillově písmu či vytvořením prostorů a aktivit přátelských k rodinám s dětmi. Oceňujeme performativní aspekt mnoha vašich děl, jež komunikovala jazykem, který není třeba překládat.

Po důkladné rozvaze se porota rozhodla letošní Cenu Jindřicha Chalupeckého udělit Lukáši Hofmannovi za výrazné, zásadní a emancipační postoje. Lukáše jsme vybrali na základě jeho mimořádné instalace a performance obnažujících úzkosti světa, který jeho generace zdědila, a na základě důslednosti jeho hledání, které se vzpírá normativitě, lineární historii a předurčené budoucnosti. Ve svém díle vypovídá o křehkosti a intimitě neznámého a čerpá z celé plejády zdrojů, aniž by mezi nimi vytvářel hierarchie, stojí v jejím společném vyjádření.

Díla všech finalistů – Alžběty Bačíkové, Lukáše Hofmanna, Tomáše Kajánka, Kateřiny Olivové a Adély Součkové mohou zájemci zhlédnout na výstavě Cena Jindřicha Chalupeckého 2018 ve Veletržním paláci Národní galerie Praha do 6. ledna, kdy se uskuteční dernisáž výstavy. Při její příležitosti bude také pokřtěn katalog, který bude reflektovat nejen instalaci v Korzu Veletržního paláce, ale i řadu akcí, které letošní výstavu doprovázely.

LUKÁŠ HOFMANN

Lukáš Hofmann (1993) studuje na Akademii výtvarných umění v Praze (Ateliér intermediální tvorby III/škola Tomáše Vaňka). Absolvoval stáže na VŠUP (Ateliér sochařství) a v Berlíně. Účastnil se rezidenčního pobytu na Nisyru organizovaného platformou Are a v Londýně v prostoru Jupiter Woods. Působí pod přezdívkou Saliva a vyjadřuje se především prostřednictvím performance a tzv. sociálních soch, které obvykle promlouvají dialektem módního či kreativního průmyslu. Pro své situace vytváří kurátorované komunity aktérů a prostředí, uvnitř nichž navozuje soustředěnou atmosféru a rovnostářskou dynamiku. Komunikuje tak škálu nanejvýš současných pocitů: otupělost i potencialitu citu, zklamání i naději. Pravidelně se účastní skupinových výstav a uměleckých akcí v Česku i v zahraničí: svou tvorbu představil například v Schinkelově pavilonu v Berlíně, v Dánské národní galerii v Kodani v Muzeu moderního umění ve Stockholmu nebo v Galerii PLATO v Ostravě a v rámci Manifesta 11 performoval v Kabaret Volaire v Curychu.

ALŽBĚTA BAČÍKOVÁ

Alžběta Bačíková (1988) je absolventkou Fakulty výtvarných umění VUT v Brně, kde v roce 2018 dokončila doktorské studium. V roce 2017 byla na rezidenci v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově, absolvovala výzkumný pobyt v Centru pro současné umění v Tel Avivu a rezidenci v MQ Air Vídeň.

Ve svém teoretickém výzkumu i ve vlastní umělecké praxi se Bačíková v posledních letech věnuje reflexi dokumentárních tendencí v současném umění. Především ji v tomto kontextu zajímají přístupy, které podrývají falešnou iluzi o nezaujatosti daného žánru. Soustředí se přitom na médium pohyblivého obrazu a sama pracuje zejména s videoinstalací. Individuální tvorbu pravidelně rozšiřuje o spolupráci s dalšími umělkyněmi a působí také jako kurátorka.

Autorka svou tvorbu představuje pravidelně v kontextu české nezávislé umělecké scény, vystavovala ale také v Národní galerii v Praze, v Galerii Emila Filly v Ústí nad Labem nebo v Stúdió Galéria v Budapešti. V roce 2014 byla ve finále ceny Startpoint pro začínající umělce.

SLOŽENÍ MEZINÁRODNÍ POROTY

Vjera Borozan, ředitelka Artyčok TV
Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, ředitel SAVVY Contemporary v Berlíně
Lenka Klodová, umělkyně, vedoucí Ateliéru tělového designu FaVU VUT v Brně
Vasif Kortun, ředitel SALT v Istanbulu

Michal Novotný, ředitel Centra pro současné umění Futura v Praze
Laurel Ptak, ředitelka Art in General v New Yorku

Zdenka Badovinac, ředitelka Moderna galerija v Lublani, se v letošním roce zasedání poroty ze zdravotních důvodů bohužel nemohla zúčastnit.


V rámci výstavy Cena Jindřicha Chalupeckého: Finále 2018 budou Alžběta Bačíková, Lukáš Hofmann, Tomáš Kajánek, Kateřina Olivová a Adéla Součková vystavovat ve Veletržním paláci svá díla až do 6. ledna 2019.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *