Artalk.cz

TZ: Para. Keramika. Grafika.

Para. Keramika. Grafika. Akademie výtvarných umění Eugeniusze Gepperta ve Vratislavy / Oblastní galerie v Liberci / Liberec / 13. 12. 2018 – 10. 3. 2019

Liberecká galerie připravila třetí představení polské vratislavské Akademie výtvarných umění, v němž bude možné zhlédnout práce pedagogů keramické a grafické fakulty. Výstava Para.Keramika.Grafika nabídne dvě stě děl od téměř padesáti autorů v široké škále klasických i experimentálních technik obou uměleckých disciplín. Stávající výstava je zaměřena na obory, které již sedmdesát let patří ke zvláštní chloubě této Akademie, a to „vratislavskou školu keramiky“ a „vratislavskou školu grafiky“.

PÁRA, PÁR A PÁRY… jsou slova, která se vyskytují v českém a polském jazyce a přes mírné rozdíly v syntaxi mají v obou jazycích podobné významy. Mimo jiné se vztahují k vodní páře (což je trefně spjato s místem, kde bude výstava prezentována, tzn. s budovou bývalých městských lázní), ale také k páru jako spojení osob blízkých. Cílem projektu je spojit práci umělců ze dvou různých zdánlivě nesourodých uměleckých oborů a prezentovat ji ve formě párů autorských děl.

Liberecká Oblastní galerie v minulých letech připravila již dvě výstavy vratislavských umělců. Po malířské výstavě, která proběhla ještě ve staré budově galerie, se v Lázních představili designéři, grafičtí designéři, architekti a scénografové. Výstava Para.Keramika.Grafika završuje cyklus představení všech fakult slavné vratislavské Akademie výtvarných umění.

Keramika

Různorodost přístupu k materiálu keramiky odráží charakter zastoupených uměleckých prací, které vycházejí z dlouholeté tradice oboru a nesporných technologických znalostí, jež ve výsledku ještě obohacují další unikátní metody formování keramiky. „Například Renata Bonter-Jędrzejewská používá v objektech zvaných Monolity digitální nástroje a výsledné objekty připomínají pravidelné struktury vytvářené hmyzem,“ upřesňuje kurátorka Olga Staníková. Kompozice z keramických monolitů a 3D tisků přitom upozorňuje na aktuální problém nakládání s odpady a problém znečištění životního prostředí. S technologií 3D tisku a keramické hlíny pracuje také Adam Abel, kterou uplatňuje pro výsledky své práce původně navržené v autorské interaktivní aplikaci.

Řada vystavených děl svou formou stvrzuje blízkost dalších oborů: architektury, malířství, sochařství, fotografie, nebo grafického designu. „Některá díla vznikla cestou experimentů a zaváděním nových postupů, ještě ve větší preciznosti či dříve nemyslitelných detailech,“ doplňuje Staníková.

Některé polské keramiky ovlivňuje rovněž příroda. Například Katarzyna Koczyńska-Kielan vytváří vlnité struktury krajin a organických tvarů, nebo Bożena Sacharczuk pomocí barevných glazur vytváří na tradičním hrnčířském kruhu objekty připomínající horniny a minerály.

Grafika

„Výjimečné místo v polské grafice zaujímá tzv. vratislavská škola grafiky, jejíž autoři často reprezentují polskou grafiku na mezinárodních i domácích přehlídkách a výstavách. Vratislavská škola grafiky bývá spojována právě se zdejší Akademií výtvarných umění,“ představuje grafickou část liberecké výstavy kurátor Zbyněk Janáček a dodává: „Jedinečné výtvarné kvality, nebývalá šíře zastoupených technik média grafiky, ale i respektu hodné generační rozpětí, to je hlavní přínos výstavy v Liberci.“

Záštitu nad výstavou převzali velvyslankyně Polské republiky v České republice Barbara Ćwioro, hejtman Libereckého kraje Martin Půta, primátor města Vratislavi Jacek Sutryk a členka Rady Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Oblastní galerie Liberec je příspěvkovou organizací Libereckého kraje. Galerie je otevřená denně mimo pondělí od 10 do 17 hodin, ve čtvrtky do 19 hodin; každý čtvrtek je vstup zdarma.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *