Artalk.cz

TZ: Martin Lukáč

Martin Lukáč / kurátor: Martin Mikolášek / Galerie Dole / Ostrava / 15. 12. 2018 – 15. 1. 2019

Obrazy Martina Lukáče (*1989), absolventa malířského ateliéru Jiřího Černického a Marka Meduny na pražské UMPRUM a laureáta Ceny kritiky pro mladou malbu pro rok 2016, jsou typické svou expresivitou, divokostí a kombinací se zdánlivou naivitou podání. Spolu s Juliem Reichelem a Davidem Krňanským je někdy řazen mezi představitele postinternetového umění. S malířským médiem pracuje jako s jedním z možných generátorů informací, které jsou právě v podobě obrazů tím nejbezprostřednějším a nejpřímějším vyjádřením skutečnosti. Pro cyklus obrazů nazvaný Top Picks jsou typické vrstvené plošné plány, akcentace otevřené obrazové struktury a tematizace vztahu mezi kaligraficky pojatým gestem a abstraktně organickým neuspořádaným pozadím.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *