Artalk.cz

TS: Michal Moravčík

Michal Moravčík & Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček / United we stand / Kurátorka: Mira Keratová  / Stredoslovenská galéria / Banská Bystrica / 15. december 2018 – 31. marec 2019

Pozývame Vás na vernisáž výstavy

UNITED WE STAND
Michal Moravčík.

UNITED WE STAND v Stredoslovenskej galérii v Banskej Bystrici je prvou časťou výstavy, ktorej druhá časť s názvom DIVIDED WE FALL súčasne prebieha v Novej synagóge Žilina (22. 12. 2018 – 10. 3. 2019). Ide o retrospektívny formát výstavy Michala Moravčíka in memoriam s cieľom predstaviť prvý základný výskum celoživotnej tvorby tohto dôležitého slovenského umelca strednej generácie. Monografický rámec je do istej miery poňatý autorsky kolektívne, s čím korešpondujú aj názvy oboch častí (podľa Moravčíkovho diela By Uniting We Stand, By Dividing We Fall z roku 2005). Na realizácii výstavy sa podieľajú umelci a autorovi blízki priatelia Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček.

Výstava predstavuje tvorbu Michala Moravčíka, ktorý sa angažoval v mnohých umeleckých a občianskych iniciatívach, vyučoval na viacerých umeleckých školách a venoval sa kritickej praxi, v ktorej tematizoval spoločenskú nerovnosť a jej prejavy nacionalizmu, manipulovania historickej pamäti a symbolických či pragmatických demonštrácií neoliberálneho ekonomizmu v zmätenej postsocialistickej dobe. Často pracoval miestošpecificky a vo svojej tvorbe sa zaoberal praktickými i teoretickými súvislosťami stredoeurópskeho urbanizmu, najmä osobitými historickými vrstvami nedokončených infraštruktúr či súčasných developerských zjednodušení. Z jeho záujmu o historicko-politický kontext vyplývala aj jeho kritika nacionalizmov, ktoré presakujú z politiky (úzko naviazanej na ekonómiu a ideológiu) do každodennosti. V tejto súvislosti často tematizoval flexibilitu dejín ako ich skrytú kontroverznú kvalitu, prinášajúcu stálu premennosť minulosti, usmerňovanej aktuálnou politickou propagandou a samozrejme dejinnými zvratmi.

MICHAL MORAVČÍK (1974 – 2016) študoval na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave sochárstvo v ateliéri Jozefa Jankoviča (Mgr. 1998; ArtD. 2010). Neskôr sa posunul z figuratívnych východísk k diskurzívnej tvorbe a od klasickej sochy k priestorovým inštaláciám, v ktorých stále zohľadňoval mierku figúry. Zvlášť sa zaujímal o každodenne používaný bytový priestor a osobne zažívané prostredie panelákového bytu či sídliska. V roku 2004 získal Cenu Oskára Čepana. Pôsobil ako dlhoročný pedagóg na Pedagogickej fakulte Trnavskej Univerzity ako aj na Fakulte výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně a VŠVU v Bratislave. Inicioval niekoľko vplyvných občianskych a umeleckých iniciatív, o.i. Akú sochu do mesta? (2006); Dvadsať rokov od nežnej neprebehlo (2010); Verejný podstavec (od 2010).

text Mira Keratová

Názov výstavy: 
UNITED WE STAND, Michal Moravčík
Usporiadateľ: Stredoslovenská galéria
Spolupráca: Nová synagóga Žilina
Vystavujúci autori: Michal Moravčík & Dalibor Bača, František Demeter, Tomáš Džadoň, Jana Kapelová, Svätopluk Mikyta, Lucia Nimcová, Martin Piaček
Kurátorka: Mira Keratová
Grafický dizajn: Ján Šicko
Technická podpora: Marold Langer-Philippsen
Miesto: Pretórium, Nám. Š. Moysesa 25, Banská Bystrica
Trvanie: 15. december 2018 – 31. marec 2019
Vernisáž: 14. december 2018 o 17.00 hod. (piatok)
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Za podporu ďakujeme
Canon Slovakia s.r.o.,
ALFA BIO s.r.o.,
BARZZUZ  s.r.o. a
BANSKOBYSTRICKÝ PIVOVAR, a.s.

Vstup na vernisáž je voľný.