Artalk.cz

TZ: East of Eden: rozsáhlá přehlídka děl Richarda Štipla a Josefa Zlamala šokuje i ponouká k zamyšlení

East of Eden: rozsáhlá přehlídka děl Richarda Štipla a Josefa Zlamala šokuje i ponouká k zamyšlení / Praha / 7. 12. 2018

Jakou roli hraje náš život ve spletenci dějin a celém vesmíru? Dokážeme se vyrovnat s následky svých činů, stejně jako s hříchy dávných předků? Tyto i další otázky vyvolává výstava Richarda Štípla a Josefa Zlamala East of Eden, která je až do 26. května 2019 k vidění v pražském Museu Montanelli.

„East of Eden volně odkazuje na stejnojmenný román Johna Steinbecka. S podobnou alegorií a symbolikou pracuje i dramaturgie výstavy, která představuje dosud největší a nejreprezentativnější soubor děl Richarda Štipla a Josef Zlamala. Expozice složená ze soch, kreseb, maleb i audiovizuálních prvků má ambici vyvolat co nejintenzivnější emoce a přivést diváka k zamyšlení nad významem i relativitou lidských životů,” uvádí Prof. Dr. Dadja Altenburg – Kohl, kurátorka výstavy, česká filantropka a zakladatelka Musea Montanelli.

Tanec života kulminující v přelomové Finále

Výstavu tvoří tři části – Geneze, Tanec a Finále, které zahrnují téměř dvacet děl Richarda Štipla a Josefa Zlamala z období 2008 až 2018. Vedle společné tvorby umělců zde nacházejí své místo i jejich samostatné práce. Některé z nich pocházejí ze sbírky Musea Montanelli.  „Plastiky Richarda Štipla mě fascinují už dlouho. Domnívám se, že jeho tvorba bude za pár let tak populární, že by se mohla stát nedostupnou. Výtvarník Josef Zlamal je mladý nadějný autor, který realizuje výstavy hlavně v zahraničí. Oba umělci mě upoutali svou osobností, inteligencí a schopností vytvořit duální atmosféru nabitou napětím a jakýmsi halucinogenním prvkem. Velice mě proto těší, že to je právě Museum Montanelli, které představuje jejich dílo v tak uceleném, pestrém a vyzrálém konceptu,“ vysvětluje důvody pro uspořádání výstavy East of Eden Dadja Altenburg – Kohl.

East of Eden odkrývá hlasité i nevyřčené příběhy postav, obrazů a gest, které se v lidském životě neustále opakují. Počátek, znovuzrození, zranění i uzdravení, láska, erotika i pomíjivost a spiritualita. To vše vybízí diváka k hledání širších významů a souvislostí napříč dějinami. Ve své tvorbě otevírá autorská dvojice témata, která lidi děsí i fascinují odnepaměti. Návštěvníci se tak mohou seznámit s ikonickými kompozicemi soch a rozměrných kreseb Genesis či Fountain of Life, jež zazářily na výstavách v zahraničí, ale na domácí scéně mají svou premiéru. Součástí expozice je i objekt Arbor vitae, v němž umělci poprvé propojili kresbu s plastikou v barvě, nebo dílo Untitled z roku 2015, vůbec první svébytný spoluautorský počin Richarda Štipla a Josefa Zlamala. Putování labyrintem Musea Montanelli dovede diváka až na pomyslný konec „životní cesty“ – k multimediálnímu opusu s výstižným názvem Finále.

Experiment, který posouvá hranice v tvorbě

Expozice představuje milník v díle Richarda Štipla – Josefa Zlamala. Jejich tvůrčí symbióza zde získává nový rozměr – jak ve smyslu objevování nových významů, tak i zcela nových výtvarných forem. Díky prostorovým možnostem Musea Montanelli dostali umělci příležitost rozvinout práci s audiovizuálním prvkem, filmovou projekcí, která umocňuje dojem dramatu, v němž hraje divák jednu z hlavních rolí. „Dílo Finále vzniklo na míru Museu Montanelli a bylo výzvou pro nás pro oba. V této realizaci jsme se odpoutali od svazujícího „kresba a socha“ – a posunuli se za hranice obou forem s využitím nového jednotícího prvku. Jsme přesvědčeni, že prostřednictvím filmu dokážeme navázat bližší kontakt s divákem a vytvořit tak atmosféru, která mu nabídne nezapomenutelný zážitek,“ vysvětluje Richard Štipl. Josef Zlamal, který je autorem vizuální stránky projekce, jej doplňuje: „Film je pro mě srdeční záležitost. V mnoha ohledech mé kresby inicioval a dodnes patří ke klíčovým zdrojům inspirace i dalšího studia. Jsem moc rád, že se díky Museu Montanelli podařilo realizovat toto první audiovizuální dílo. Myslím, že jeho význam budu moci ocenit teprve s časem, protože výrazně podpořilo můj zájem o další rozvoj prací v oblasti filmu a scénografie.“

Kontext East of Eden dotvářejí historické artefakty a práce dalších významných umělců. Patří k nim například dřevěný pozdně gotický reliéf z roku 1520 s názvem Kladení do hrobu ze Sedlce, malba Daniela Richtera Go shopping now nebo dřevořezba Memento mori, archetypální propletenec lebky, knihy a hada poukazující na název výstavy.

Soubor exponátů se bude v průběhu konání výstavy proměňovat. Tato dynamika má za cíl poukázat na neúprosnost času, kterému lidské životy podléhají, ale i na to, jak se v různých fázích života jeho obraz proměňuje. East of Eden by se tak měl stát určitým experimentem a projektem do budoucna, jak pro umělce, tak pro instituci aktivního muzea.

Zastoupení ve známých sbírkách i důležitých uměleckých projektech

Sochař Richard Štipl a výtvarník Josef Zlamal jsou známi především zahraničnímu publiku. Jejích díla se představila v rámci řady úspěšných uměleckých projektů v Kanadě, Mexiku, Spojených státech amerických či třeba ve Švýcarsku, Španělsku, Turecku nebo Francii.

Richard Štipl vstoupil do povědomí širší veřejnosti díky společným projektům s umělci tak zvučných jmen, jako jsou Damien Hirst, Jeff Koons nebo bratři Jake a Dinos Chapmanovi. Štiplovy plastiky zdobí důležité sbírkotvorné instituce v různých zemích světa. Jeho díla byla prezentována v kontextu tvorby Marca Quinna, Rony Pondick, Otta Dixe, Ernsta Ludwiga Kirchnera či třeba George Grosze. Autorova tvorba si podmanila například i sběratelku současného umění a herečku Glenn Close. Díla Richarda Štipla jsou momentálně v Česku k vidění také na dalších výstavách, konkrétně v Galerii města Plzně na Propast zítra zpět nebo od 2. prosince 2018 v rámci expozice Možnosti dialogu, která vznikla v partnerství mezi Národní galerií Praha a Staatliche Kunstsammlungen Dresden.

Josef Zlamal na sebe výrazněji upozornil na výstavě Art from the Heart 2015 v Šanghaji a dnes patří mezi nejprogresivnější mladé výtvarníky. Mimo jiné i proto, že se mu podařilo vytvořit stabilní profesní platformu ve Švýcarsku, odkud jeho tvorba expanduje například do Německa a Francie. Úspěch slavil na veletrhu Drawing Now Paris 2018, kde byl vyhlášen objevem roku. Zlamalova díla se představila ve společnosti klasiků jako Otto Dix, August Macke nebo Lucas Cranach, stejně jako současníků Arnulfa Rainera, Jiřího Geogra Dokoupila či Slawomira Elsnera. Důležitým milníkem v růstu autora byla akvizice do sbírky Museum der Bildenden Künste v Lipsku. Zlamalovy práce jsou aktuálně vystaveny také v Galerii města Plzně v rámci projektu Bez obav, Papír hoří!

O Museu Montanelli, MuMo

Museum Montanelli je jednou z mála soukromých neziskových institucí moderního výtvarného umění v České republice. Je místem podněcujícím kreativitu a představivost, snahu o hledání dialogu mezi zavedenou a experimentální tvorbou, mezi minulostí a současností. Posláním Musea Montanelli je podporovat zájem o moderní umění u veřejnosti a razit cesty k jeho hlubšímu pochopení napříč různorodými skupinami příjemců.

Dlouhá řada realizovaných výstav v Praze, jiných částech naší země i v zahraničí je důkazem otevřeného přístupu a širokého záběru jeho programu. Museum Montanelli rovněž spravuje sbírku Nadace DrAK, jejíž díla pravidelně začleňuje do výstavních projektů s rozmanitou tematikou. Program Musea Montanelli sahá od prezentace současných českých i zahraničních umělců, často s přesahem do „art experience“, současného umění tanečního či formy performance, přes komentované prohlídky, rozhovory s umělci a kurátory až po rozličné individuální projekty. V čele Musea Montanelli stojí jeho zakladatelka, kurátorka umění a česká filantropka Prof. Dr. Dadja Altenburg – Kohl.

Komentáře

    • Martin Leger

    Mohl bych poprosit o nějaký link, kde najdu informace o tom, že Josef Zlamal získal cenu „objev roku na Drawing Now Paris 2018“? Děkuji

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *