Artalk.cz

Vyhlásenie víťazov 2. ročníka ocenenia Biela kocka

Vyhlásenie víťazov 2. ročníka ocenenia
BIELA KOCKA² – Cena Rady galérií Slovenska za prínos v oblasti galerijných činností za rok 2017

v piatich súťažných kategóriách:

EDIČNÝ PROJEKT (odborná publikačná činnosť)

1. miestoMonika Mitášová a kolektív autorov (Marian Zervan, Herta Hurnaus, Benjamín Brádňanský, Vít Halada)

Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela, vedecká monografia vydaná Slovenskou národnou galériou

– Ocenená vedecká monografia „Vladimír Dedeček. Interpretácie architektonického diela“ priniesla progresívne a komplexné spracovanie po obsahovej aj formálnej stránke, s nadstavbou v podobe interpretácií autorovej tvorby. Je príkladom pre odbornú i laickú verejnosť.

2. miestoMira Sikorová-Putišová, Peter Meluzin

meluzin, monografia vydaná Považskou galériou umenia v Žiline

3. miestoZsófia Kiss-Szemán

Anton Jasusch: Pútnici nebies, monografia vydaná Galériou mesta Bratislavy

KURÁTORSKÝ PROJEKT 

1. miestoMira Keratová

P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F, realizovaný v Stredoslovenskej galérii

– Kurátorský projekt „P O S T B I G B A N G S F A N T E B I G B A N G S F“ predstavil tvorbu Stana Filka ako rozsiahly umelecký archív a zároveň kompaktný súbor diel, ktoré galéria získala do zbierky v roku 2015. Retrospektívna výstava prezentovala bádateľsky náročný materiál, ktorý kurátorka analyticky spracovala        s prihliadnutím ku kontextu dlhoročného utvárania Filkovho originálneho pohľadu na svet. Filka sa najmä vďaka architektúre výstavy zameranej na precízne využitie priestoru podarilo prezentovať ako umelca            so zmyslom pre vytváranie prostredí a inštalácií. Jeho koncept tak neostal iba na stene a prostredníctvom farebných akcentov sa podarilo priblížiť aj vnútorný ideologický systém jeho práce. Kurátorská koncepcia Miry Keratovej výstižne akcentovala dôležité vývojové stupne jeho uvažovania, ktoré boli aj laickému publiku predstavené v pútavej, veľmi zážitkovej forme.

2. miesto Peter Tajkov

Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989, kurátorský projekt realizovaný vo Východoslovenskej galérii

3. miesto – Ľudmila Kasaj Poláčková

Príbehy o smrti, kurátorský projekt realizovaný v Nitrianskej galérii

EDUKAČNÝ PROJEKT 

1. miestoDaniela Čarná, Lucia Kotvanová 

Detský mediátor, realizovaný v Kunsthalle Bratislava

– Projekt galerijných pedagogičiek KHB „Detský mediátor“ vynikol odvahou k realizácii živého formátu                s deťmi, ktorý je v našom galerijnom prostredí ojedinelou praxou. Nepôsobí cez pridávanie doplňujúcich edukačných exponátov a úloh v papierovom sprievodcovi, ale prostredníctvom poctivej komunikácie                  s ustálenou skupinou detí, cez ich vlastné objavy a názorové formovanie. Mediácia týchto procesov smerom k verejnosti dokáže osviežiť pohľad profesionálov aj pripraviť nečakaný zážitok laickému návštevníkovi,         do galérie to vnáša žiadúcu autentickosť a živosť.

2. miestoMartina Martincová

Od bodu k pamäťovej stope, edukačný projekt realizovaný v Stredoslovenskej galérii

3. miestoViera Ballasch Dandárová, Petra Filipiaková

VSG mini, edukačný projekt realizovaný vo Východoslovenskej galérii

INÝ ODBORNÝ PROJEKT (mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu / reštaurovanie / dizajn, alebo architektúra výstav) 

1. miestoPeter Tajkov (kurátor), Miroslav Kleban (asistent kurátora, VSG)

Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989, mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu Východoslovenskej galérie

–       Ocenenie za mimoriadne zhodnotenie zbierkového fondu získal projekt „Po moderne / Metropola východu 1945 – 1989“, ktorý preskúmal a odprezentoval časť zbierky Východoslovenskej galérie so zameraním na mapovanie výtvarnej scény košického regiónu. Výstava pracovala s kvantitatívne ťažiskovým výtvarným materiálom galerijnej zbierky bez zaužívaných hodnotiacich rámcov, zdôraznením aj „mäkkým“ delením sekcií diel osobitým architektonickým riešením. Nezaujatým predstavením zbierky vytvorila priestor pre novú diskusiu a možné interpretácie dobového umenia, iniciované aj sprievodným prednáškovým programom.

2. miestoBarbara Davidson, Mária Ďuricová, Anna Gregová, Zuzana Jakabová

Kráľovná anjelov, reštaurovanie diela zo zbierky Galérie mesta Bratislavy

3. miesto Rastislav Sedlačík, Marcel Benčík, Noro Lacko

Rastislav Sedlačík: Krajina dneSKa, architektúra výstavy vo Východoslovenskej galérii

NEZÁVISLÝ PROJEKT (kategória určená pre galérie, ktoré nie sú členmi RGS, nezávislé a súkromné galérie a kultúrne centrá s profesionálnymi aktivitami v oblasti vizuálneho umenia)

1. miesto Daniel Grúň (kurátor), Tomáš Glanc (spolukurátor), Sabine Hänsgen (spolukurátor),

Matej Gavula (architekt), Zlatka Borůvková (produkcia)

Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva, výstava realizovaná v Novej synagóge v Žiline

– Ocenený projekt „Poézia a performancia. Východoeurópska perspektíva“ bol ocenený pre profesionalitu a komplexnosť s akou pristúpili autori k realizácii výstavy v Novej synagóge v Žiline. V lokálnom i medzinárodnom kontexte predstavil výborne spracovanú tému vrátane smelej inštalácie a architektúry výstavy, doplnenú katalógom, sprievodným a edukačným programom zahŕňajúcim festival s účasťou umelcov a teoretikov umenia, performancie, prednášky, programy pre rodiny a školy.

2. miestoMiloš Kopták, Mária Rojko, Ida Želinská

Fenomén edície STOPY, projekt realizovaný v TOTO! je galéria

3. miestoZuzana Novotová Godálová

Monika a Bohuš Kubinskí: CACHE, výstava realizovaná v Nástupišti 1-12

Nominované projekty posudzovala odborná porota v zložení: Mgr. Zuzana Labudová, PhD.;

Mgr. Hana Hudcovičová Lukšů; Mgr. Peter Megyeši, PhD.; Mgr. Miloslava Borošová Michalcová;

doc. Mgr. art. Svätopluk Mikyta; Mgr. Jana Németh; Mgr. Lýdia Pribišová, PhD.

Motiváciou ocenenia je nielen uznanie v odbornej činnosti, ale tiež originálny a hodnotný artefakt ceny navrhnutý známym slovenským dizajnérom a vizuálnym umelcom doc. Mgr. art. Patrikom Illom. Sponzorské predplatné mediálnych partnerov / Flash Art, Art+Antiques, Denník N. V neposlednom rade prináša ocenenie aj ďalšie možnosti odbornej spolupráce zo strany členských galérií RGS.

Kontakt: rada.galerii.slovenska@gmail.com, rgsr.sk, www.facebook.com/RGS.Rada.galerii.Slovenska/

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.