Artalk.cz

5. 12. 2018 / Přednáška Mileny Bartlové: Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech

Přednáška Mileny Bartlové: Politizace českých dějin a teorie umění v padesátých letech / AVU / Praha / 5. 12. 2018 v 18:00

Padesátá léta 20. století jsou považována za období, kdy se československá věda musela nejdramatičtěji přizpůsobit násilně prosazovaným požadavkům na podřízení vládnoucí politické moci. Milena Bartlová se v přednášce pokouší zasadit situaci českých dějin a teorie umění do historického kontextu, jejž tvoří jednak moment kontinuity se situací v době protektorátu a třetí republiky, jednak různorodé reakce oboru v západní Evropě a USA na svět po druhé světové válce a studenou válku; poukáže i na některé komparace uvnitř sovětského bloku. Přednášející se pokusí ukázat hlavní diskurzivní strategie i témata padesátých let, jež ukáží způsoby, jimiž se oborové instituce vyrovnávaly s novou politickou situací a aktivně do ní vstupovaly. Jednotlivci i instituce byli aktivními aktéry dění a nebyli odsouzeni pouze k pasivní, respektive obranné reakci. V závěru přednášky se Bartlová zaměří na ty, z takto konstruovaných momentů, které zůstaly integrální součástí českých dějin a teorie umění.

Moderuje: Pavlína Morganová

Připravuje: Katedra teorie dějin umění, dokumentuje Artyčok.tv.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *