Artalk.cz

denní tisk 22. 11. 2018

A2 Alarm dnes publikuje rozhovor s Charlottou Kotíkovou, který vedla Apolena Rychlíková. Kotíková hovoří o své emigraci do Ameriky, newyorské umělecké scéně a situaci umělců, kteří si často musejí přivydělávat jinou prací. Jako pravnučka Tomáše Garrigue Masaryka se potýkala s určitou zodpovědností. Kotíková zmiňuje, že je škoda, jakým způsobem se v České republice reflektuje jeho odkaz, který je vnímán výrazně selektivně. Například jeho boj za práva žen nebo snaha o rovný přístup ke všem národnostním menšinám žijícím v tehdejším Československu by měl být více reflektován.

Blanka Frajerová v Lidových novinách referuje o výstavě Květy 2018 – Stoletý příběh, kterou pořádá Topičů salon. Jedná se o výstavu, v níž jednotliví čeští i zahraniční umělci pomocí média porcelánu zpracovávají tématiku spojenou s oslavami 100 let založení Československa. Mezi vystavujícími je například Kurt Gebauer, Boris Nosek, Klára Stodolová, Olga Maler-Kunc, Rumen Sazdov ad.

Včerejší Události v kultuře České televize přináší zprávu o výstavě Markéty Luskačové v Tate Britain a rozhovor s Romanem Štětinou u příležitosti jeho výstavy v GHMP Předmluva (instalace v Colloredo-Mansfeldském paláci).