Artalk.cz

TZ: Roman Štětina

Roman Štětina / Předmlua / kurátorka: Jitka Hlaváčková / Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác / Praha / 21. 11. 2018 – 24. 2. 2019

Výstava vznikla ve spolupráci s oděvní návrhářkou Miou Jadrnou.

Rozhlas je pro Romana Štětinu hlavním zájmem a inspirací už od počátků jeho tvorby. Ve svých audiovizuálních dílech vynáší na světlo mizející zvukové technologie i skryté umění rozhlasových profesionálů. Zajímá ho, co předchází našemu setkání s vysílaným zvukem – co se nachází „před-mluvou“. Z původního objektu zkoumání a umělecké tvorby se rozhlas stal také jeho druhým uměleckým prostředkem, pro který vytvořil několik pořadů.

Znovu se k tématu rozhlasového vysílání vrací v aktuálním díle – v audiovizuální inscenaci Předmluva, vytvořené pro taneční sál Colloredo-Mansfeldského paláce. Instalace z fyzických objektů, textilních vzorků a zvukové nahrávky odkazuje různými způsoby k některým fyzickým aspektům rozhlasového vysílání.

Jednu část instalace tvoří experimentální skladba pro mužský a ženský hlas/dech, zaměřená na genezi zvuku v lidském těle, tedy na okamžik, kdy se dech mění v hlas (okamžik „před-mluvou“). Zvuková instalace je zasazena do architektonických kulis, připomínajících scénografii rozhlasového vysílání. Architektura a segmenty odhlučňovacích studiových systémů odkazují na autonomní „rozhlasovou dimenzi“ nahrávacích studií, která je odtržena od přirozených fyzikálních vztahů ke svému bezprostřednímu okolí. V této dimenzi vznikají bližší vztahy s prostorem, vymezeným šířením rozhlasového signálu – tedy s místy a s lidmi, napojenými na tento prostor svými rádiovými přijímači.

V navazujícím dějství příběhu pak autor společně s oděvní návrhářkou Miou Jadrnou představuje pozoruhodný design textilií zakrývajících reproduktory historických rozhlasových přijímačů, do nichž se z pohledu posluchače rozhlasové vysílání „obléká“. Tyto textilie jsou velmi různorodé, ale přitom mají svůj specifický charakter, který svědčí o funkčním designu: jsou pevné, ale zároveň propustné, mají určitou estetickou kvalitu, založenou na zvláštním charakteru jejich vzorů, obvykle obsahujících určitou nepravidelnost.

Významnou inspirací pro Štětinovu aktuální výstavu byl starořecký literární útvar zvaný centon, tedy báseň druhotně sešitá (nebo utkaná) z jednotlivých veršů klasických autorů, nejčastěji Homéra a Vergilia. Vznik literárního centonu poukazuje na shodný základ slov text a textil, jímž je latinské sloveso texere – tkát, splétat. Podobně jako starověcí básníci, také Roman Štětina umně splétá motivy, texty, zvuky i předměty vypůjčené z různých kontextů do složitých struktur podobných tkaným textiliím. Ty pak v jeho videích a instalacích nabývají nové významy a tvary. Splétání již existujících prvků do nového metajazyka umožňuje chápat centony, a podobně i Štětinovo dílo, jako „textilní text“ nebo také „text na druhou“.

Roman Štětina (*1986) je multimediálním umělcem a pedagogem na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2015 dokončil studium na AVU, v rámci studia absolvoval dva roky na frankfurtské Städelschule u Judith Hopf a Douglase Gordona. Patří k nejmladším držitelům Ceny Jindřicha Chalupeckého (Ztracený případ/Lost Case, video, 2014); jeho tvorba byla zastoupena mimo jiné na výstavě Manifesta 11 v Curychu (kurátor Christian Jankowski, 2016).

DOPROVODNÝ PROGRAM

Komentované prohlídky s umělcem a kurátorkou výstavy Jitkou Hlaváčkovou: út 29. 1. 2019, 18 h; st 20. 2. 2019, 17 h

Sobotní výtvarné workshopy: so 9. 2. 2019, 13–18 h, Rytmika a arytmie, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác; so 23. 2. 2019, 13–18 h, V skrytu, Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Během programu uplatníme principy vizuální poezie i konceptuálních přístupů. Ve výtvarných reakcích rozvineme jeden z autorových inspiračních zdrojů, myšlenku těsné příbuznosti principu tkaní a utváření textu. Rytmická opakující se skladba veršů stejně jako rytmus tkané textilie podnítí výtvarné experimenty účastníků. Splétáním skartovaného materiálu vytvoříme zcela nové struktury. Ty se stanou základem pro další tvůrčí zásahy. Barevným odlišením zvolených částí budeme ve fragmentech textů hledat logická i poetická slovní sdělení. Nový obsah tak mimoděk vytvoří vzor na dané struktuře. V jiném případě předem daný přesný vzor určí obsah výsledného textu. Myšlenku separace od okolního prostředí rozvineme v tvorbě drobných objektů z široké škály izolačních materiálů.

Sobotní workshopy jsou určené dětem, rodinám s dětmi a dalším zájemcům všech věkových kategorií včetně seniorů a znevýhodněných. Příchod a odchod je individuální, tzn. kdykoliv ve vymezeném čase.

Výtvarný ateliér pro dospělé a seniory: pá 25. 1. 2019, 15–18 h, Textil a prostor I., Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác; ne 27. 1. 2019, 15–18 h, Textil a prostor II., Edukační centrum, Colloredo-Mansfeldský palác

Během výtvarných dílen se zaměříme na výtvarný princip splétání a na tvorbu podobnou tkaným textiliím. V první rovině se budeme věnovat textilním experimentům. Tkací karton bude pro účastníky dílny vytvářet pole pro uplatnění základních vazeb a pro objevování různých struktur vzniklých skládáním, mačkáním, splétáním nebo kombinováním různorodých struktur materiálů. Textilní prvek zde bude zaujímat hlavní roli, funkci i výraz. V druhé rovině bude koncept dílny navazovat na reprezentativní prostory Colloredo-Mansfeldského paláce a na site-specific instalaci umělce, kterou vytvořil speciálně pro taneční sál. Vlastní tvorba textilních vzorků a objektů tak bude odkazovat na historické prostory barokního objektu a vizuální motivy pražské palácové architektury.

Interaktivní prohlídky výstavy pro všechny typy škol i další věkové a zájmové skupiny s možností následné výtvarné reakce ve formě vlastní tvorby. Akce přizpůsobujeme časově, tematicky i úrovní náročnosti konkrétním požadavkům každé školy.

Rezervace nutná

Cena: děti do 10 let, studenti uměleckých škol, pedagogové 5 Kč; nad 10 let 20 Kč

Kromě výše zmíněných akcí budou probíhat i další edukační aktivity zaměřené na ostatní cílové skupiny, jako jsou například znevýhodnění návštěvníci nebo rodiče s dětmi na rodičovské dovolené.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *