Artalk.cz

denní tisk 20. 11. 2018

A2 Alarm dnes publikuje článek Oksany Brjuchovecké, jenž byl přeložen z polského originálu a vyšel původně v deníku Krytyka Polityczna. Oksana Brjuchovecka se zabývá pouliční výstavou Jsem Ukrajinka. Nevidíš mě, která využívá reklamních ploch ve Varšavě, aby upozornila na nerovné postavení žen ukrajinského původu, jež pracují většinou v západních zemích, aby podpořily své rodiny na Ukrajině a zajistily sobě i svým blízkým důstojný život. Tento „trend“ ekonomických migrantek, který je aktuální již od 90. let 20. století, Brjuchovecka kritizuje zejména kvůli vnímání těchto mnohdy vzdělaných žen, které byly donuceny opustit své profese a kariérní růst, jako těch, které si podřadnou profesi zaslouží. V tomto kontextu výstava upozorňuje na skutečnost, že kariérní růst západních žen by nebyl často možný bez těchto pracovnic.

Včerejší Události v kultuře České televize přinesly reportáž z předávání Českých cen za architekturu, kterou uděluje Česká komora architektů. Cenu za výjimečný počin obdržel Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *