Artalk.cz

20. 11. a 22. 11. 2018 / Čo dnes znamená politizovať univerzitu?

Ivana Komanická / Čo dnes znamená politizovať univerzitu? / FF UPJŠ, UPJŠ / Košice / 20. 11. a 22. 11. 2018 
Čo dnes znamená politizovať univerzitu?
Ako politizovať univerzitu v ére vedomostného a kreatívneho kapitalizmu? Repolitizáciou univerzity, pokusom ovládnuť výrobné prostriedky na univerzite. Prednáškou ako ilegálnou činnosťou. Prednáška nadväzuje na sériu prednášok, v ktorých sa performatívne v špecifických kontextoch zaoberám samotným žánrom prednášky, jej krízou, dejinami a rôznymi funkciami rozvíjajúc Derridovu myšlienku z Univerzity bez podmienky, podľa ktorej je idea univerzity performatívna a vzniká vždy nanovo každým prednáškovým semestrom.
20. november 2018 o 18:30 – 20:30 
Podujatie sa bude konať v budove Minerva v areáli FF UPJŠ v KE (vchod z ulice Kostlivého) – po vchode do budovy pokračujte vľavo po schodoch a na prvé poschodie. Udalosť je prístupná aj verejnosti.
a v koncentrovanejšej podobe na štvrtkovú prednášku
Performatívna Európa
Otázka univerzitného vzdelania, kultúrnej politiky aj európskeho projektu dnes neznie odkiaľ a kam, alebo kde sme sa to dostali slovami J. Derridu, ale kde sa dnes kladú tieto otázky? V think-tankoch, na ekonomických fórach, sú nechceným účinkom rozhodovacích procesov. Derrida (1991, 1994) si tieto otázky kládol ako medzinárodný intelektuál v 90-tych rokoch predznamenávajúc neoliberálnu transformáciu vzdelávania vedenú pod eufemizmom vedomostná spoločnosť (Liessmann, 2006), v období škrtov a expandujúceho globálneho kapitalizmu. Vyzýval k zodpovednosti medzinárodné inštitúcie a ideu kozmopolitizmu, na obranu filozofického konceptu univerzity z konca 19.storočia. Nasledovná reforma univerzít v rámci vedomostnej a kreatívnej spoločnosti redefinovala pojmy performativity a tvorivosti a oslobodila ich od humanistickej a modernej tradície. Performativitu zadefinovala ako „kultúru výsledkov“ a potrebou byť výkonný aj v úlohách kultúrnej politiky a ideológie európskeho projektu, ktorými sú dnes politika kreativity t.j. inovácie kapitalizmu a obnovy dôveryhodnosti v interaktívnu demokraciu po finančnej kríze z roku 2008. Ak je dnes dematerializované poznanie tým, čo vedie akumuláciu vo vedomostnej ekonomike a kreatívnom priemysle, aká je verejná úloha univerzít? Nemali by sme namiesto o kozmopolitizme v tejto súvislosti hovoriť o novom internacionalizme? Je čas na tento druh teórie, alebo je teória delokalizovaná a znemožnená tým, čo mnohí teoretici označujú za seba-referenčný charakter absolútneho/čistého kapitalizmu do fázy ktorého práve vstupujeme?
22. november o 17:00, historická aula, Rektorát UPJŠ, Šrobárova 2 Košice
v rámci konferencie Kam kráčaš Európa. Kam kráčaš demokracia? (program s informáciami v prílohe)
Prednáška je rozpracovanou a doplnenou verziou prednášky, ktorá neodznela na konferencii  (Odkiaľ a kam? Modely umeleckého vzdelávania, október 2018) na protest proti netransparentným praktikám na Fakulte umení v Košiciach
Ivana Komanická (1973) je filozofka a teoretička umenia s teoretickým zázemím v radikálnej filozofofii (štúdium na Middlesex University v Londýne), ktoré ju nasmerovalo k politickej intervencii a politickému obratu v umení a teórii. Vo svojej kurátorskej a publikačnej činnosti sa zaoberá kritikou kultúrneho kapitalizmu a kreativity (napr. výstava o sociálnej situácii post-komunistických umelcov SEE YOU THERE, Európsky kultúrny kongres Vroclav, 2011, 365 Európskeho hlavného mesta kultúry, sociografická reportáž in: In: Close Up: Post-Transition Writings, Praha, AVU 2014). Pôsobila na Fakulte umení v Košiciach aj ako kultúrna redaktorka časopisu Romboid.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *