Artalk.cz

TZ: Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic

Dvě hlavy, čtyři ruce: Tvorba autorských dvojic / kurátorka: Emma Hanzlíková / 8smička / Humpolec / 13. 9. 2018 – 13. 1. 2019

Nová humpolecká kulturní zóna 8smička ve své druhé výstavě vsadila na dvojice, které pojí tvůrčí spolupráce. Výběr 11 autorských dvojic kurátorky Emmy Hanzlíkové je zasazen do osobité výstavní architektury Davida Böhma a Jiřího Franty, jedné z vystavujících dvojic, která se spolupodílela na konceptu výstavy. Do výstavních prostor se chodí s dvojvstupenkou = vstupenka pro dvojici. Doprovodné programy zrcadlí téma výstavy od výběru filmů, sobotních rodinných dílen přes jógu ve dvojicích až po katalog, který má také dvě části. Ve dvojici jsou vedené komentované prohlídky, dvojice se představí na PechaKucha Night, kterou 8smička v listopadu hostí. Na dernisáži 13. 1. zahraje kapela DVA, jak jinak. Dva jsou víc než jeden!

6 měsíců 8smičky
8smička, zóna pro umění, která se nachází v bývalé textilní továrně v Humpolci, zahájila provoz před šesti měsíci a současně v říjnu t. r. oslavila 6 000 návštěvníků. První výstavu Pocta suknu: Textil v kontextu umění navštívilo 4 838 milovníků umění z celé ČR i z Humpolce a okolí, druhá výstava ještě není ani v polovině a shlédlo ji téměř 2 000 návštěvníků a nadšenců celého projektu. Jedinečností 8smičky je vedle specifické lokace mimo velké město, kurátorovaných výstav, doprovodných programů, jedinečné stavebnice, domácích dortů a vlastních publikací také vstupné 8 Kč. „Podle čísel, mediálních ohlasů i reakcí samotných návštěvníků usuzujeme, že nový typ instituce položené mimo velké město s ambicí nabídnout kvalitní výstavy i program jak místním, tak i přespolním našel své příznivce ochotné i cestovat a vracet se za uměním, které se odstěhovalo až do Humpolce. To je pro nás ta nejlepší odezva. Zkrátka je dobré nás cestou po D1 neminout,“ komentuje první půlrok Marcela Straková, výkonná ředitelka 8smičky.

Dvě hlavy, čtyři ruce do posledního detailu
8smička ročně plánuje tři výstavy s ambicí přiblížit veřejnosti důležité okruhy moderního a současného československého výtvarného umění. „Současná výstava je věnovaná tvorbě autorských dvojic. Tedy výtvarným párům, které spolu dlouhodobě spolupracují, vystupují jako jedna entita a jejich dílo je vždy společným výtvorem. V československém kontextu je nyní výtvarných dvojic možná i vícero, avšak málokteří symbióze ve dvojici dlouhodobě věří a spojují se spíše pro krátkodobé projekty. Najít skutečně přesvědčené autorské páry tak není snadné,“ vysvětluje výběr jedenácti tvůrčích dvojic pro výstavu hlavní kurátorka Emma Hanzlíková.

Spojení, která můžeme nalézt v jednotlivých dílech ve výstavě, jsou založena na párové symetrii, zrcadlovém odrazu, optickém klamu, schopnosti vést dialog, ironii nebo hře s identitou. Výběr dvojic jde napříč médii i generacemi, zahrnuje nejen české umělce, ale i zahraniční tvůrce, kteří pracují v československém kontextu. Z hlediska nejdelší spolupráce jasně vedou Stanislav Libenský & Jaroslava Brychtová a Steina & Woody Vašulkovi. Pravděpodobně nejznámější českou sklářskou dvojici v Čechách ve výstavě reprezentuje zápůjčka skleněné plastiky anděla, kterou Böhm s Frantou v instalaci odvážně glosují zrcadlem umístěným na osu. Steina a Woody Vašulkovi, jedni z průkopníků videoartu, k návštěvníkům promlouvají skrze dvě obrazovky, jedno dílo je původem analogové, druhé digitální, přičemž obě spojuje raný experiment na vizuálně-elektronických vlnách. Tvůrčí dvojice promlouvající skrze fotoaparát jsou ve výstavě dvě, vedle Jasanského s Polákem, kteří pro výstavu připravili diptych barevných velkoformátových fotografií, zastupují médium fotografie tři konceptuální díla od Aleksandry Vajd & Hynka Alta. A právě práci fotografického páru glosují ve svém tanečním videu i Ondřej Brody & Kristofer Paetau. Inscenovaný proces fotografování ve dvojici doplnili o doslovný odkaz na samotnou instituci, kdy 8smičku pojali jako nekonečno.

Malbu reprezentují dvě dvojice – Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov. Ti pro výstavu namalovali dva autoportréty, které jejich rukopis vycházející z ruské avantgardy nezapřou. Mladí slovenští umělci Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič malovali pájkou na překližku, a to hned dvakrát. Pro výstavu vytvořili velkoformátovou pyrokresbu, ve které se dublují motivy slovenského folklóru spojené s prvky vesnického hororu. Tuto doplňuje zápůjčka ze soukromé sbírky a dvě šamotové sošky. Kresbu ve výstavě zastupují přátelé se smyslem pro humor David Böhm & Jiří Franta, kteří své dílo nechali nakreslit kováře Jejich minulé práce jsou reprezentovány dvěma zrcadlovými kresbami ze zápůjček Moravské galerie v Brně. Mezi konceptualisty ve výběru patří dvě dvojice, které se označují zkratkou CHITKA Aneta Mona Chişa & Lucia Tkáčová a MINA Milan Mikulaštík & Jan Nálevka. Videa CHITKY, ve kterých autorky samy účinkují, jsou v Humpolci vystavená v site-specific provedení – např. v nápaditém a velkorysém zrcadlovém labyrintu nebo jako otevřená kniha připomínající objemný mořeplavecký atlas. MINA se drží humorného podtextu a do 8smičky se Mikulaštík s Nálevkou vypravili v kostýmech molů šatních, kteří na fotografiích pózují v kulisách architektury bývalé textilky proměněné pod taktovkou architektonického studia OK PLAN ARCHITECTS na moderní galerii. Citlivou intervencí do prostor 8smičky jsou dvě závěsné instalace Julie Gryboś & Barbory Zentkové, ve kterých se snoubí dílo připravené na míru do výstavy, moment recyklace i tíživý sociální podtext.

„U některých dvojic jsme věděli, které konkrétní dílo bychom do výstavy rádi vybrali, u jiných tvůrců se nabízelo, aby vytvořili něco zcela nového, a u těch, kteří spolu již netvoří, jsme od počátku volili zápůjčky. Možnost vytvoření zcela nové instalace si vybrala polovina z vystavujících dvojic,“ popisuje proces příprav Emma Hanzlíková.

„Je jedno dílo, které ve výstavě bohužel není, a to jsou dvě hlavy Jaroslavy Brychtové & Stanislava Libenského, na ty se musíte jet podívat do Železného Brodu,“ doplňuje kurátorka.

Černá, nebo bílá cesta?
Po roztržení vstupenky „vejpůl“, kdy každý z návštěvnické dvojice obdrží spravedlivou polovinu, se musíte rozhodnout, vstoupíte-li do výstavy černou, nebo bílou cestou. Obě provází identický kurátorský text a v každé je zrcadlově umístěna jedna fotografie diptychu Lukáše Jasanského a Martina Poláka, dvojice, která spolu fotografuje již od střední školy a patří ve výběru ke starší generaci. Černá, nebo bílá trasa, to jsou dvě cesty, které se na konci spojí. Architektonické řešení výstavy pochází od jiné z dvojic – Davida Böhma a Jiřího Franty, kteří v řešení dispozice výstavy a umístění jednotlivých děl využili dvě nejznámější „nebarvy“ a princip labyrintu, který se na konci sbíhá do úběžníku.

Kniha 2 in 1
Ke každé výstavě vydává 8smička katalog. Tento zahrnuje esej editorky Emmy Hanzlíkové sledující vývoj umělecké spolupráce v moderním výtvarném umění, příběhy osvětlující seznámení jednotlivých dvojic a jejich první společné dílo a krátké medailonky tvůrců. Kniha obsahuje vklad s nafocenou výstavou. Podrobné informace o knize jsou ke stažení zde.

Dva grafici, dvě (ne)barvy
Vizuální identitu 8smičky i každé výstavy vytváří dvojice Štěpán Malovec & Martin Odehnal a jejich rukopis se prolíná jak samotnou institucí, tak každou výstavou. V katalogu i ve výstavní grafice této výstavy Malovec s Odehnalem navazují na černo-bílé provedení Böhma s Frantou, brožura s výstavními texty v AJ je černá, české texty ve výstavě jsou na bílém podkladu. Vstupenka je, jak jinak, černobílá. Vizuál výstavy připravili ve spolupráci s Böhmem a Frantou, z jejichž dvou per pochází dvojbytost inspirovaná siamskými dvojčaty.

Hra na dva
K výstavě připravil vzdělávací tým 8smičky programy pro všechny stupně vzdělávání. Učitelé i děti budou vytvářet uměleckou skupinu/dvojici, kreslit rukou toho druhého a společným jmenovatelem všech programů je spolupráce ve dvojici. V doprovodném programu si přijde na své každý. Filmové poslední pátky v měsíci jsou nyní věnované projekcím, ve kterých účinkují dvojice (Sedmikrásky Věry Chytilové), nebo které např. natočila dvojice (Neptun Adély a Džiana Babanových). Komentované prohlídky jsou vedené dvojicemi spolupracovníků z týmu 8smičky. V listopadu se na půdě 8smičky zahájí tradice pořádání podzimní humpolecké PechaKucha Night, kdy nyní vystoupí spolupracující dvojice umělců, architektů nebo designérů. V prosinci se představí brněnská hudební dvojice Bára a Tomáš Přidalovi, kteří vystoupí v rámci odpoledne připraveného Janem Zálešákem, autorem publikace Umění spolupráce. Veřejný prostor v Humpolci od první adventní neděle oživí dvě výlohy obchodů v Husově ulici pod taktovkou scénografky a kostýmní výtvarnice Terezy Kopecké a fotografa Maxe Stana. Veřejným prostorem Humpolce a městskými prolukami provede fanoušky rozvoje města dvojice architektek Kristýna Lhotská a Monika Čermáková. Před Vánocemi se bude cvičit párová akroyoga a v lednu na dernisáži vystoupí kapela DVA. V 8smičkovém bookshopu najdete speciální sekci věnovanou knihám nejen o uměleckých tvůrčích dvojicích, z dárkových předmětů si můžete koupit limitovanou 8smičkovou edici ponožek V páru.

„Když nepřijdete ve dvojici, najdeme někoho, kdo využije dvojvstupenku s vámi, platí to i pro nás místní z 8smičky, do výstavy o dvojicích chodíme jen ve dvou,“ vysvětluje hravý koncept 8smičky Marcela Straková.

Vystavující dvojice:
Julia Gryboś & Barbora Zentková Anetta Mona Chişa & Lucia Tkáčová (CHITKA) Jarmila Mitríková & Dávid Demjanovič Aleksandra Vajd & Hynek Alt Steina Vasulka & Woody Vasulka Jaroslava Brychtová & Stanislav Libenský Vasil Artamonov & Alexey Klyuykov David Böhm & Jiří Franta Ondřej Brody & Kristofer Paetau Lukáš Jasanský & Martin Polák Milan Mikulaštík & Jan Nálevka (MINA)

DOPROVODNÝ PROGRAM
Komentované prohlídky
od 15:00, není-li uvedeno jinak: 26. 9. (17:00), 29. 9., 6. 10., 25. 10. (in English), 27. 10., 10. 11., 8. 12. 2018, 13. 1. 2019

Filmové projekce 8MM

28. 9. 2018 20:00 Fotografové Bernd a Hilla Becherovi 26. 10. 2018 20:00 Sedmikrásky 30. 11. 2018 20:00 Neptun a Odkud spadla letuška s úvodem Sylvy Polákové 28. 12. 2018 Animované filmy o dvojicích s úvodem Elišky Děcké

PechaKucha Night Humpolec vol. 9
10. 11. 2018 20:20 Dva jsou víc než jeden! ↓ ov-a / Jiří Opočenský & Štěpán Valouch Lenka Kerdová& Eliška Perglerová Studio deFORM / Václav Mlynář & Jakub Pollág Albert & Matěj Petránkovi CBArchitektura / Tomáš Zdvihal & Mirek Vodák Choroši / Marie & Ondřej Smetana Galerie Procházka / Světlana & Jaromír Procházkovi Ateliér SAD / Adam Jirkal & Jerry Koza

Galerie Jedna hodina
11. 11. 2018 celý den Pojízdná rotující galerie Elišky Perglerové a Ivety Čermákové přijíždí do Humpolce! Troufáte si? Rezervujte si svou hodinu, ve které získáte nejen intenzivní pohled na okolí, ale i čas na vlastni myšlenky a na prožitek přítomnosti. Jen na jeden den! ↓ 9:00–12:00 na parkovišti na Dolním náměstí 14:00–17:00 místo s výhledem pod židovským hřbitovem Rezervace na tel: 565 650 906 a na e-mailu info@8smicka.com 1 hodina = 3 osoby. Vstup zdarma.

Snídaně pro mladé i staré
29. 11. 2018 od 7:00 Snídaně s Davidem Böhmem a Jiřím Frantou – mezigenerační setkání.

Zesnulé veverky Tvar
1. 12. 2018 Hosté: Julia Gryboś a Barbora Zentková, Barbora Přidalová a Tomáš Přidal, Jan Zálešák Koncepce: Jan Zálešák ↓ Doprovodný program je tentokrát zaměřen na další formy autorské spolupráce rozvíjené často souběžně s těmi uměleckými. Vedle rozhovoru Jana Zálešáka s Julií Gryboš a Barborou Zentkovou a připomenutí vybraných výstav a koncertů z Galerie Tvar bude program zahrnovat také živé hudební vystoupení The Deceased Squirrel On The Phone od 18:00.

Akroyoga
12. 1. 2019 od 16:00 do 17:30

Dernisáž
13. 1. 2018

15:00 Komentovaná prohlídka výstavou 16:00 Když dva se rádi mají
Setkání s párovým terapeutem a přednáška o životní párové spolupráci 17:00 koncert kapely DVA

Vstupné na výstavu = 8 Kč × 2 = 16 Kč á dvojice
8smicka.com FB / Insta: @8smicka

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *