Artalk.cz

denní tisk 8. 11. 2018

Právě vyšel časopis Stavba, v němž můžeme nalézt hned tři zajímavé texty:

1/ Zakulacená energie Rudolfina, rozhovor s Petrem Písaříkem, autor: Jan H. Vitvar. Rozhovor se týká zejména výstavy SPACE MAKER, která bude k vidění v Galerii Rudolfinum do 25. 11. tohoto roku. Petr Písařík v rozhovoru popisuje svůj styl práce s prostorem a materiály, jenž je do poslední možné chvíle založen na intuici a momentálním rozpoložení. Prostor Rudolfina vzal do hry, nesnažil se jej potlačit, spíše naopak nechává ho mnohdy maximálně vyznít. Na výstavě pracoval nepřetržitě dva roky, z jedné třetiny jsou vystaveny práce starší, zbytek je aktuální tvorba.

2/ Hranice prostoru bytí, esej Pavly Melkové. Architektka Melková se zamýšlí nad hranicemi prostoru, jeho vnímáním a nad pohybem v něm. Esej se věnuje zejména dílu Antony Gormleyho. Melková píše: „ /Gormley/ Hmotností poukazuje na nehmotnost. Vymezením na neomezenost. Otevřeností na uzavřenost. Statičností na pohyb. Tmou na viditelnost a světlem na nevidění. Vnitřkem na vnějšek. Určením na nejasnost. Je to jakési vymítání hranic prostoru skrze jejich vymezování.“

3/  Vize modernosti ve fotografiích Rudolfa Sandala ml., recenze Markéty Svobodové již proběhlé výstavy Rudolf Sandalo 1899–1980 / Vize modernosti, jejímiž kurátory byli Jindřich Chatrný, Dagmar Černoušková a Lucie Valdhansová. Svobodová oceňuje práci kurátorů, kteří určili fotografie tohoto méně známého autora a zdůraznili jeho práci pro moderní české a moravské architekty. Výstava byla uskutečněna v Muzeu města Brna v letních měsících.

Události v kultuře České televize včera odvysílaly reportáž o přestavbě Barrandovských teras a výstavě Ivana Pinkavy v Lašském muzeu v Kopřivnici.