Artalk.cz

TS: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení

Cyril Blažo, Peter Fabo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Dominika Jackuliaková, Ján Kekeli, Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková, Lucia Sceranková, Viktor Šelesták, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej, Jaroslav Žiak / Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo / Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení / Slovenská národná galéria / Bratislava / 9. 11. – 17. 2. 2018 

9. novembra 2018 — 17. februára 2019
Esterházyho palác, Bratislava
Kurátori: Aurel Hrabušický, Filip Vančo

Výstava Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom umení je po výstavách venovaných médiu maľby (Maľba po maľbe, SNG, 2010 – 2011) a grafiky (Drsná škola, SNG, 2017) ďalšou mediálnou výstavou v programe Slovenskej národnej galérie.

Výstava predstavuje súčasnú fotografiu na Slovensku z iného pohľadu – vývoj v tomto médiu za posledných desať rokov vnímame ako neoddeliteľnú zložku súčasného vizuálneho umenia. Vychádzame z predpokladu, že rozdeľovanie autorov na fotografov a nefotografov je archaický prežitok alebo koncepcia, ktorá už nie je funkčná. Meníme zaužívaný pohľad na súčasnú slovenskú fotografiu. Pohľad zjednodušený, skreslený a často limitovaný akousi „cechovou“ príslušnosťou.

Zámerom tejto výstavy je priblížiť fotografiu nie iba ako užitočné, rýchle záznamové médium, „dokument doby“, ani ako prostriedok digitálnej manipulácie, ale ako nástroj vhodný na rozmanité využitie v súčasnom umení. Ukázať fotografiu ako užitočné médium v maximálnej šírke jeho využitia.

Vplyvom digitálnych technológií nastala paradoxná situácia – mnohí autori sa nevydali cestou jednoduchej manipulácie digitálneho obrazu, ale práve naopak začali hlbšie skúmať limity, možnosti a hranice média prostredníctvom klasických fotografických postupov. Akoby digitalizácia priniesla novú potrebu lepšie preskúmať možnosti analógovej fotografie. V digitálnej ére už nie sú formálne znaky, technické či technologické zručnosti natoľko dôležité. O to väčší priestor dostáva obsah a kontext umeleckej výpovede.

To, čo sa nemení, je podstata média, jeho užitočnosti ako záznamu, dokumentácie, archivácie, „pravdivosti“, technickej kópie, alebo ako prostriedku, kde sa len zmenou výrezu, uhlu záberu či fragmentu reality autorom darí zmeniť kontext a povahu diela. Na druhej strane privlastnená, zdokumentovaná realita je nanovo konštruovaná, usporiadaná, inscenovaná (v priestorovej inštalácii napríklad), avšak pri využití fotografických postupov, charakteristických možností média. Preto hovoríme skôr o výstave fotomediálnej ako o výstave fotografickej.

V súčasnej fotografii sa oveľa častejšie presadzuje ekonomickosť, teda úspornosť a striedmosť použitých postupov, redukcia spojená s plným sústredením sa na ťažisko, na jasne formulovanú, ba priam tvarovanú ideu. Vďaka tomu sa fotografia stáva užitočnou pre súčasné umenie, vďaka tomu tradične rozdelené druhy vizuálneho umenia nachádzajú spoločnú platformu. Tento základný postoj však nevylučuje široké spektrum autorských postupov a stratégií, ktoré sa odrážajú aj v členení výstavy.

Prvá časť na 3. podlaží Esterházyho paláca je venovaná viac fotografii neautorskej, fotografii takpovediac vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazový materiál včlenia do vlastných projektov. Predstavuje sa tu aj fotografia ako záznamové médium, ktoré slúži na zachytenie situácií, eventov, ktoré vytvárajú samotní umelci – performeri uprostred každodenného života. Kolekciami svojich diel sú zastúpení Cyril Blažo, Petra Feriancová, Katarína Hrušková, Ján Kekeli, Martin Kochan, Roman Ondák, Lucia Papčová, Katarína Poliačiková a Viktor Šelesták.

Na 2. podlaží sa sústreďuje predovšetkým novovytvorená, teda v pravom slova zmysle autorská fotografia, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov. Sú uvedené spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatňuje v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede. Svoje diela predstavujú Peter Fabo, Dominika Jackuliaková, Lucia Sceranková, Ján Šipöcz, Milan Tittel, Martin Vongrej a Jaroslav Žiak.

Aurel Hrabušický & Filip Vančo,

kurátori výstavy

K výstave vychádza rovnomenný 200-stranový katalóg s úvodom Alexandry Kusej, s textami kurátorov Filipa Vanča Užitočná fotografia – v pasci mediálnej výstavy a Aurela Hrabušického Fotografia, užitočná v ére nefotografie a s bohatou obrazovou časťou.

Vystavujúci autori

Cyril Blažo
Peter Fabo
Petra Feriancová
Katarína Hrušková
Dominika Jackuliaková
Ján Kekeli 
Martin Kochan
Roman Ondák
Lucia Papčová
Katarína Poliačiková
Lucia Sceranková
Viktor Šelesták
Ján Šipöcz
Milan Tittel
Martin Vongrej
Jaroslav Žiak

Vypožičiavatelia

Za zapožičanie diel na reprodukovanie a na výstavu ďakujeme:

Galéria Photoport, Bratislava

Galerie Martin Janda, Viedeň

Jiri Svestka Gallery, Praha

SVIT Gallery, Praha

Zahorian & Van Espen Gallery, Bratislava

Sprievodný program výstavy

Štvrtok 15. 11. | 18.00 | 3. poschodie

Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 1. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo predstavia prvú časť výstavy venovanú viac fotografii neautorskej, vypožičanej. Umelci tu využívajú už existujúce fotografické podklady, prevzaté z tlače alebo z internetu – autorský je spôsob, akým tento prevzatý obrazový materiál včlenia do vlastných projektov. Priblížia aj fotografiu ako záznamové médium, ktoré slúži na zachytenie situácií a eventov, vytváraných samotnými umelcami uprostred každodenného života.

Štvrtok 22. 11. | 18.00 | 2. poschodie

Kurátorský výklad: Užitočná fotografia | 2. časť

Kurátorský výklad, ktorý je vzhľadom na rozsah výstavy rozdelený na dve časti, podrobnejšie ukáže, akými rozmanitými spôsobmi je fotografia užitočná v súčasnom slovenskom umení. Kurátori Aurel Hrabušický a Filip Vančo sa v druhej časti výkladu sústredia predovšetkým na novovytvorenú, teda v pravom zmysle slova autorskú fotografiu, ktorá je zhmotnením vízie samotných umelcov, a popritom predvedú spôsoby jej využitia v multimediálnych umeleckých projektoch. Fotografia sa uplatní v kombinácii s inými druhmi umenia a stáva sa súčasťou komplexnej (audio)vizuálnej výpovede.

Vstupné: 4 € / 2 €

Nedeľa 18. 11. | 15.00 | 3. poschodie

Nedeľa 25. 11. | 15.00 | 2. poschodie

Siesta v galérii: Užitočná fotografia. Fotografia v súčasnom slovenskom výtvarnom umení

Nedeľný lektorský výklad uvedie do súvislostí stratégie umelcov využívajúcich pri svojej tvorbe fotografické médium.

Vstup voľný

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *