Artalk.cz

Státy EU se shodly na pravidlech pro dovoz kulturních statků

Členské státy Evropské unie se dnes shodly na pravidlech, která mají zabránit tomu, aby bylo možné do unie dovážet a skladovat kulturní statky nezákonně vyvezené z jiných států. U nejvíce ohrožených a vzácných – jako jsou archeologické předměty, části památek a vzácné rukopisy – bude například nutné předložit zvláštní licenci vydanou některou zemí EU.

Po dohodě na úrovni velvyslanců může rakouské předsednictví začít vyjednávat o konečné podobě návrhu s Evropským parlamentem. Nová pravidla přispějí podle dnešní tiskové zprávy Rady EU k zachování kulturního dědictví lidstva, zejména archeologických předmětů ze zemí zasažených ozbrojeným konfliktem, a současně má pomoci bránit tomu, aby byl prostřednictvím tohoto nezákonného obchodování financován terorismus.

Nařízení se má vztahovat na kulturní statky nalezené či vytvořené mimo unii starší než 250 let a oceněné nejméně na 10.000 eur (asi 260.000 Kč), které mají být v EU puštěny do volného oběhu nebo do jiného celního režimu, než je tranzitní přeprava.

K dovozu nejvzácnějších kulturních statků bude třeba licence. Tu dovozce získá, až prokáže, že věci ze země původu vyváží v souladu s tamními zákony. U méně ohrožených či vzácných statků bude stačit prohlášení dovozce o tom, že byly vyvezeny legálně.

Informace o licencích a prohlášeních budou vkládány do centralizované elektronické databáze, kterou zřídí Evropská komise (EK) a kam budou mít přístup všechny vnitrostátní orgány v zemích unie.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *