Artalk.cz

Sněmovní kulturní výbor podpořil návrh rozpočtu kultury

Sněmovní kulturní výbor dnes doporučil schválit návrh rozpočtu ministerstva kultury s jednou změnou. Ministerstvo má hospodařit s 14,78 miliardy korun. Částka je asi o 1,8 miliardy vyšší než v letošním rozpočtu. Výbor podpořil návrh přesunout tři miliony korun na podporu obnovy památníku Jana Palacha před budovou bývalého Federálního shromáždění v Praze.

Poslanci hlasovali o dvou pozměňovacích návrzích, které podala poslankyně Věra Kovářová (STAN). V prvním požadovala navýšení rozpočtu pro obnovu kulturních památek o 263 milionů korun, tak, aby celková částka činila dvě miliardy korun. Přesun peněz ze všeobecné pokladní správy ale výbor zamítnul. Naopak její druhý návrh, tedy tři miliony korun na renovaci památníku Jana Palacha v Praze, poslanci ve výboru podpořili.

Návrh rozpočtu kultury jako celku výbor doporučil plénu schválit hlasy všech přítomných členů.

Staněk uvedl, že rozpočet kultury na rok 2019 tvoří 0,98 procenta výdajů navrhovaného státního rozpočtu jako celku. Dlouhodobě se hovoří o tom, že stát by měl dávat na kulturu jedno procento z rozpočtu.

Největší položku rozpočtu ministerstva kultury tvoří výdaje spojené s církevními restitucemi, které činí 3,29 miliardy korun. Částka zahrnuje příspěvek na činnost církví a peněžité vyrovnání na nevydaný majetek.

Prioritami rozpočtu na příští rok bylo podle Staňka zejména navýšení peněz pro památkový fond, posílení investic pro kulturní instituce, zvýšení peněz pro některé oblasti v živém umění a dosažení růstu platů v příspěvkových organizacích.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *