Artalk.cz

TZ: Tomáš Polcar

Tomáš Polcar / Hemisféry / Galerie umění Karlovy Vary / Karlovy Vary / 16. 11. 2018 – 6. 1. 2019

Tomáš Polcar je umělec – hledač. Umění obecně a tedy i vlastní tvorba pro něj představují cestu za poznáním a pochopením sebe a našeho světa s jejich přesahy. Na začátku každé z jeho hledačských výprav, ústících v uzavřený cyklus, stojí setkání s nějakým jevem jako konkrétním projevem určitého principu. Od něj se odvíjí myšlenková cesta, kterou zpětně zviditelňuje a uzavírá do hmoty a nové formy prostřednictvím obrazů a soch. Jeho tvorba stojí mezi intuicí a raciem, principy, které určují lidskou psýché. Pravé hemisféře našeho mozku přikládáme odpovědnost za iracionální, intuitivní myšlení, levá představuje racio. Ale tak jednoduché to není. Excelentní matematik není pod nadvládou levé, a dobré umění nediktuje pouze ta pravá. Jedna není důležitější druhé.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *