Artalk.cz

VK na pozíciu kurátor /kunsthistorik umenia v Šarišskej galérii (do 12.11.2018)

Výberové konanie na pozíciu kurátor umenia /kunsthistorik v Šarišskej galérii v Prešove (do 12.11.2018)

Šarišská galéria v Prešove v zriaďovateľskej pôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja informuje o výberovom konaní na pozíciu kurátor umenia / kunsthistorik  

Náplň práce:

 • Navrhuje koncepciu výstavnej činnosti ŠG a pri jej realizácii aktívne spolupracuje s ostatnými odbornými zamestnancami ŠG a s výtvarnou obcou.
 • Samostatne spracúva problematiku výtvarného umenia a jeho osobností hlavne so zreteľom na región Šariša.
 • Vykonáva výskum a vedie evidenciu o najvýznamnejších regionálnych výtvarných umelcoch.
 • Spracováva tlačové správy k výstavám.
 • Realizuje dočasné výstavy galérie a reinštalácie stálych expozícii.
 • Spolupracuje s  výtvarníkmi, prípadne ich kurátormi pri zabezpečovaní dočasných výstav
 • Koordinuje produkčné práce pri zabezpečení výstav.
 • Realizuje publikačnú činnosť.
 • Spolupracuje s výstavným technikom a manažérom výstav pri realizácii výstav.
 • V spolupráci s konzervátorom a správkyňou depozitára zabezpečuje výber diel na konzervátorské zásahy.
 • V spolupráci so správkyňou depozitára pripravuje koncepciu dopĺňania zbierkových fondov, pripravuje a podáva návrhy na akvizície diel.
 • Vyhľadáva a zabezpečuje mimorozpočtové zdroje financovania svojej činnosti.
 • Pripravuje špecifické formy propagácie výsledkov svojej odbornej činnosti na verejnosti.
 • Spolupracuje pri zabezpečovaní a realizácia lektorovania

Požiadavky na uchádzačov:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa ( dejiny a teória umenia)
 • odborné vedomosti a všeobecný kultúrny rozhľad s osobitným zreteľom na oblasť výtvarného umenia
 • aktívna práca s PC a inými bežne používanými komunikačnými technológiami
 • znalosť anglického, alebo nemeckého jazyka na komunikačnej úrovni
 • spoľahlivosť, svedomitosť, samostatnosť, komunikatívnosť, ochota učiť sa nové veci
 • časová flexibilita , ochota pracovať nadčas aj počas víkendov
 • organizačné schopnosti
 • zodpovednosť
 • precíznosť
 • vysoké pracovné nasadenie,
 • schopnosť tímovej práce
 • bezúhonnosť
 • lojálnosť.

 

Ponúkaný plat:

 • V súlade so zákonom č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní vo verejnom záujme
 • Žiadosti o účasť na výberovom konaní spolu so životopisom a motivačným listom posielajte na sg.po@centrum.sk do 12. novembra 2018 alebo na korešpondenčnú adresu Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov. K dokumentom priložte aj súhlas so spracovaním osobných údajov.

Pracovný pomer: 

 • na dobu určitú (3 mesačná skúšobná doba), na plný pracovný úväzok s nástupom od 01. 01. 2019

Predloženie dokladov:

 • žiadosť
 • štruktúrovaný životopis
 • výpis z registra trestov (len úspešný uchádzač)
 • doklad o vzdelaní
 • doklad o doterajšej praxi (ak už nejaká bola)
 • súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov
 • návrh kurátorského konceptu, ktorý by chcel uchádzač realizovať v Šarišskej galérii v Prešove ( rozpis navrhovaných individuálnych a kolektívnych výstav – stačí orientácia a stratégia, maximálne v rozsahu dvoch strán formátu A4 ).

V prípade záujmu možno zaslať požadované doklady na adresu: Šarišská galéria v Prešove, Hlavná 51, 080 01 Prešov alebo e-mailom: sg.po@centrum.sk v termíne do 12.11.2018.

Predpokladaný termín výberového konania: 19.11.2018. Pozvaní uchádzači budú o termíne a čase informovaní mailovou poštou alebo telefonicky najneskôr do 16.11.2018.

V Prešove: 10.10.2018 PhDr.Rudolf Dupkala, PhD., MBA

riaditeľ ŠG v Prešove

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *