Artalk.cz

denní tisk 27. 10. 2018

Zdeněk Lukeš v rubrice Architektura Lidových novin pokračuje ve svém seriálu věnujícím se významným českým architektonickým stylům dvacátého století. Tentokrát Lukeš ozřejmuje pozadí vzniku tzv. bruselského stylu, jenž převládal v 60. letech a vycházel z realizace národního pavilonu na světové výstavě v Bruselu v roce 1958. Lukeš tento styl hodnotí jako zcela srovnatelný s tím, co se tenkrát stavělo na západ od našich hranic.

Lidové noviny otiskly také v rubrice Výběr článek Judity Matyášové o fotografce Kristýně Erbenové, jež „prozkoumává různé formy samoty“.  V současnosti probíhá její výstava Moondust v Galerii středočeského kraje, kde vystavuje práce vzniklé během jejího pobytu v Austrálii. Jedná se o komorní výstavu sestávající ze 14 fotografií, které autorka vybrala společně s kurátorkou GASK Veronikou Marešovou.

Lidové noviny v rubrice Ekonomika přináší článek Petra Kaina zabývající se nákupem uměleckých děl. Kain cituje Jana Skřivánka: „na umění samozřejmě lze velice slušně vydělat, rozhodně to ale není investice bez práce.“ Článek upozorňuje, že investovat do umění (respektive sbírat umění) se vyplatí pouze v případě výborné znalosti nejen dějin umění, aktuálního dění na umělecké scéně, ale také uměleckého trhu.

Server Idnes.cz (rubrika Technet) zveřejnil článek Jana Kužníka, který se zabývá nálezem dosud neznámých návrhů Československé vlajky, které vypracoval v roce 1920 Josef Záruba-Pfefferman, poslanec Národního shromáždění. Jeho návrhy, které vycházely z amerického vzoru, však nebyly schváleny. Více zde.

Páteční Události v kultuře odvysílaly reportáž o výstavě Josefa Šímy, jež byla zahájena v Moravské galerii v Brně.

Sobotní Události v kultuře informují o otevření Národního muzea a věnují se moderní československé architektuře pomocí ankety mezi odborníky (Radomíra Sedláková, Filip Šenk, Michaela Janečková).

Radio Wave připravilo u příležitosti stoletého výročí založení Československa rozhovor s prof. Milenou Bartlovou (VŠUP).