Artalk.cz

Ako pokračuje rekonštrukcia SNG?

Ako pokračuje rekonštrukcia SNG?

Slovenská národná galéria oslávila koncom júla 70. výročie svojho založenia. Najväčším narodeninovým želaním bolo úspešné zavŕšenie rozsiahlej rekonštrukcie areálu SNG v Bratislave, ktorá prebieha už tretí rok. O postupe prác sme dnes informovali na kontrolnom dni pre médiá.

Úloha zrekonštruovať areál Slovenskej národnej galérie je akútna od roku 2001, keď generálna riaditeľka Katarína Bajcurová z havarijných dôvodov zatvorila premostenie. Rekonštrukciu však potreboval celý areál, jeho podoba sa hľadala v dvoch verejných architektonických súťažiach (2003, 2005). Víťazom sa stal Ateliér BKPŠ – architekti Martin Kusý a Pavol Paňák. Do procesu vstúpila ekonomická kríza a až 28. decembra 2015 – takmer 15 rokov po uzavretí premostenia – podpísala Slovenská národná galéria zmluvu so zhotoviteľom stavby. Odovzdaním priestorov a zriadením staveniska dňa 18. januára 2016 sa konečne začalo stavať. 

Stavba sa realizuje ako celok a pôvodne bola plánovaná na 36 mesiacov. Harmonogram sa niekoľkokrát menil z rôznych dôvodov (predsedníctvo SR v Rade EÚ, posun v stavebných prácach po odhalení nových konštrukčných skutočností). K dnešnému dňu sú dokončené základné búracie práce, hrubá stavba deväťpodlažného depozitárneho domu, sú postavené konštrukcie Veľkej dvorany a nových expozícií do Riečnej ulice, končí sa obkladanie administratívnej budovy, je hotová strecha Vodných kasární. Predpokladáme, že do zimy bude stavba uzavretá. 

Momentálne pracujeme s predbežným termínom ukončenia stavebnej časti v apríli 2020, čo sme na jar zahrnuli do prípravy podkladov na uznesenie vlády. „Keďže stavba pokročila a mnohé skutočnosti sú odhadnuteľné, pristúpili sme k príprave projektu interiéru a budúcich stálych expozícií. Tie by mali obsiahnuť široké zbierky galérie a zároveň reflektovať výsledky úspešných a dôležitých projektov z posledných rokov,“ vysvetľuje Alexandra Kusá. Súbežne pracujeme na navrhovaní infosystému celej budovy vrátane názvov jednotlivých priestorov. 

Ako sme už viackrát zdôraznili, rekonštrukciu areálu SNG nevnímame iba ako opravu chátrajúcich budov, ale ako komplexný reštart a jedinečnú možnosť ukázať, čo to znamená byť modernou galerijnou a kultúrnou inštitúciou v digitálnom veku a na konkrétnom mieste. „Chceli by sme, aby u nás návštevníci po rekonštrukcii nenašli iba umenie a vzdelávanie, ale aj kultúrny a kultivovaný verejný priestor – boli by sme radi aj dobrým mestským rezidentom. To pre nás znamená otvoriť a verejnosti sprístupniť celý areál vrátane populárneho Letného pavilónu, ale aj novej Travertínovej záhrady, Námestia Karola Vaculíka a sústavy mestských pasáží,“ pokračuje riaditeľka. Práve na tieto projekty sme sa zamerali aj na kontrolnom dni.

Projekt Námestie Karola Vaculíka v spolupráci so Starým Mestom

V spolupráci s mestskou časťou Staré Mesto by sme radi revitalizovali zadný dvor a sanovali staré garáže, ktoré sú v mestskom majetku. „Veľmi sa teším na nový verejný priestor, ktorý po dokončení pribudne v Starom Meste, a keď mi to kompetencie dovolia, rád Slovenskej národnej galérii z pozície starostu pomôžem. Obyvatelia i návštevníci vedia oceniť každý nový alebo zrekonštruovaný priestor, lebo zintenzívňuje a otvára našu vzájomnú komunikáciu,“ vyjadril sa starosta Radoslav Števčík.

Tento areál je pre SNG veľmi dôležitý, keďže doň ústi nový hlavný vstup do centrálnej haly galérie, a chceli by sme, aby niesol meno zakladateľa galérie Karola Vaculíka. Súčasťou sú aj nadväzujúce pasáže, ktoré by podľa predbežného dohovoru s hotelom Carlton a susedným Dessewffyho palácom mali byť spriechodnené až do Štúrovho námestia.

Projekt Travertínová záhrada v spolupráci s hlavným mestom 

Galéria ponúkla spoluprácu hlavnému mestu SR Bratislavy, aby sme spoločne prevádzkovali zelený priestor medzi Administratívnou budovou a budovou veľvyslanectva USA. Keďže časť pozemkov patrí hlavnému mestu, požiadame o ich prenájom/prevod s cieľom prevádzkovania Travertínovej záhrady. „Projekt vybudovania Travertínovej záhrady ma oslovil a hlavné mesto bude nápomocné a súčinné pri vysporiadaní pozemkov pod záhradou, ktoré patria hlavnému mestu. Pre Bratislavčanov tým vytvoríme nový plnohodnotný zelený verejný priestor v centre mesta,“ povedal primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Slovenská národná galéria je inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

Tretí rok rekonštruujeme!

Voľný vstup na výstavy v SNG Bratislava aj v roku 2018!

Generálny partner SNG


Informácie k rekonštrukcii nájdete na našom webe (aj základné informácie a časovú os): http://www.sng.sk/sk/o-galerii/rekonstrukcia

Časozberné video (Juraj Starovecký, SNG): https://www.youtube.com/watch?v=MHiOUuOjBK0&t=3s

Vizualizácie (Ján Krížik) si môžete stiahnuť tu: https://we.tl/t-tMqzBgy7eF

Zopár fotografií z kontrolného dňa (Martin Deko, SNG): https://we.tl/t-sNh0BqYHKg

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *