Artalk.cz

TZ: Captain Lightfoot

Captain Lightfoot / Memory Palace / Galerie AMU / Praha / 11. 10. – 28. 10. 2018

Projekt Memory Palace je o hledání nových možností kreativity. Skotský umělecký kolektiv Captain Lightfoot spolupracoval po dobu několika měsíců se studenty fotografie, scénografie, animace a choreografie na AMU na rozvíjení tvůrčích přístupů vedoucích ke vzniku svobodnějších a intuitivnějších děl. 

V jádru projektu Memory Palace stojí otázky týkající se zdroje, podob a hranic lidské tvořivosti a především snaha o experimentování s tvůrčími procesy. Projekt začal čtyřdenním workshopem, uskutečněným v dubnu 2018, a jeho průběh po celou dobu spoluurčovala také čtveřice mladých umělců z Akademie múzických umění v Praze (Christian Henninger, Nitish Jain, Bára Anna Stejskalová a Eva Urbanová). Na workshop navázaly další rešerše a experimenty, které daly vzniknout závěrečné skupinové výstavě.

Vystavené práce zahrnují sérii fiktivních audio nahrávek, fotomontáže a asambláže náhodných objektů, které jednotliví umělci nasbírali při svých meditativních procházkách. Architektonické řešení výstavy je koncipováno jako „palác vzpomínek” – imaginární místo v mysli člověka, kde lze uložit mnemotechnické obrazy. Sleduje cestu vytvořenou za účelem uchování tvůrčí inspirace, vzpomínek a vizuálních podnětů.

Captain Lightfoot je tříčlenný skotský umělecký kolektiv, založený roku 2012 Anneli Holmstrom, Emmou Pratt a Kadie Salmon. Jejich společné projekty jsou založené na mezioborové spolupráci a experimentálním přístupu k umělecké tvorbě, které vedou často k nezvyklým výstavním formátům. Během své šestileté existence spolupracoval kolektiv s řadou britských i evropských umělců a kulturních organizací, přičemž umělecký výzkum, sdílení zkušeností a aktivní dialog mezi umělci a diváky hrály pro jeho členky vždy stejně důležitou roli jako výsledná podoba jednotlivých výstav.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *