Artalk.cz

TZ: Aš po Už/horod: Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM

Aš po Už/horod: Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM / Praha / 9. 10. 2018

Ateliér textilní tvorby UMPRUM věnoval celý akademický rok 2017/2018 projektu zabývajícímu se osudy firem a podnikatelských rodin, které stály u zrodu první republiky. Protože je centrum jejich zájmu rozšířeno od západu na východ celého Československa, dostal projekt příznačný název Aš po Už/horod.

Výsledkem intenzivní práce je roadshow po menších i větších českých a slovenských městech. Na ní se představí kolekce inspirované bádáním studentů, budou pořádány výstavy, besedy, komentované procházky a pokřtěn obsáhlý Almanach.  Projekt se nejen díky svému zájmu o historii Československa a osudy jednotlivých lidí stal součástí Oslav Republiky.

K tématu, který se může zdát pro ateliér zabývající se textilní tvorbou, neobvyklý,  vedla vlastní zkušenost vedoucí Jitky Škopové. „Až v nedávné době jsem zjistila, že jsme měli v rodině továrníky, se kterými si osud také zahrál. Dlouhá desetiletí se o tom mlčelo. Nejprve se o minulosti nikdo nechtěl bavit, až se postupem doby vzpomínky vytratily úplně. Stejně tak to bylo i v jiných podnikatelských rodinách, na které dopadly události 2. světové války a následně normalizace“.

Historie podnikatelských rodin Československa nebyla nikdy souborně zpracovaná a doposud se jí zabývaly jen bakalářské a magisterské práce. O osudech předků se podobně jako v rodině Jitky Škopové mlčelo. Přitom se kromě prosperujících firem na jejich činnost vázala i práce a kontakty s předními architekty, umělci a tehdejší kulturní elitou.

Bádání po osudech jednotlivých rodin bylo pro studenty intenzivním zážitkem. Sami museli poznat místo, kde podnikatelé původně žili a působili. Spolupracovali s místními historiky a kontaktovali  potomky a příbuzné rodin, kteří jim dokázali dát to nejlepší, přímé svědectví.

Každý osud by si zasloužil vlastní román. Uveďme například pohnutý životní příběh doktora Kocha, který v Bratislavě zřídil sanatiorium. Přestože za 2. světové války ukrýval pronásledované Židy, byl po ní za své postavení odsouzen na doživotí a propadnutí veškerého majetku státem. Díky svému příteli, architektu Jurkovičovi, který je mimochodem také autorem sanatoria, byl po delších snahách propuštěn na svobodu.  Zmínit bychom mohli i rodinu Sochorovu vlastnící textilní továrnu ve Dvoře Královém nad Labem nebo koželužníky Skřivanovy Binkovy z Krucenburku, kteří byli mimo jiné příbuzní architekta Gočára.

Kromě toho, že byly osudy inspirací pro vlastní tvorbu studentů, jsou všechny podrobně zpracovány v Almanachu, který vydává Nakladatelství UMPRUM. Obsáhlá publikace bude pokřtěna 28. 10. 2018 v Libčicích nad Vltavou.

„Díky vlastní zkušenosti, ale hlavně celému projektu jsem se utvrdila, jak je důležité se zabývat minulostí. Právě minulost dává současnosti větší logiku a pochopení souvislostí“, uzavírá projekt Aš po Už/horod – Sto let od podnikatelského boomu a firemních osudů 1. republiky v dialogu s UMPRUM  vedoucí Ateliéru textilní tvorby Jitka Škopová.

Program projektu

5.– 21. 9. 2018
Dvůr Králové n.L.
– výstava prací studentů Ateliéru textilní tvorby UMPRUM, besedy, procházka městem za historií rodiny Sochorovy

7. 9. 2018
Luhačovice
– beseda v rámci Týdne slovenské kultury zaměřená na Národní styl a projekt Aš po Už

30. 9. 2018
Krucemburk
– diskuze v rámci Dne Architektury, V rámci projektu bude zpřístupněna Gočárova Červená vila

10. 10. 2018
Liberec
– výstava prací studentů Ateliéru textilní tvorby UMPRUM a diskuze, Jedná se o 1. akci nového textilního muzea

18. 10. 2018
Velké Meziříčí
– beseda a procházka městem

28. 10. – 28. 11. 2018
Libčice – Uhelný mlýn
– výstava a diskuze, doprovodný program Designbloku, křest Almanachu

28. 10. 2018
Bratislava
– diskuze

10. 11. 2018
Žilina
– diskuze

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *