Artalk.cz

říjen – listopad 2018 / Přednáškový cyklus Petr Brandl ve Schwarzenberském paláci

Petr Brandl ve Schwarzenberském paláci ― přednáškový cyklus k výročí 350 let od narození nejvýznamnějšího barokního malíře v Čechách / Národní galerie v Praze: Schwarzenberský palác / Praha / říjen – listopad 2018

― 11/10 16‧30
Brandlovo dílo ve sbírkách Národní galerie ― Andrea Steckerová
Národní galerie vlastní nejvíce děl Petra Brandla. Prohlídka jeho maleb v expozici vás seznámí s umělcovou tvorbou od počáteční po závěrečnou fázi včetně děl jeho současníků. Dozvíte se také, jak se obrazy dostaly do NGP.

― 25/10 16‧30
Když obrazy promlouvají: Petr Brandl a ikonografie jeho děl ― Dalibor Lešovský
Zdánlivě podružné motivy dosvědčují malířův záměr vytvořit dílo poutavé i po obsahové stránce. Přednáška se bude věnovat nejpozoruhodnějším atributům Brandlových maleb a jejich kulturnímu kontextu.

― 1/11 16‧30
Pohled do zákulisí vzniku Brandlových děl – technika malby ― Adam Pokorný
Brandlův malířský styl byl odrazem jeho individuality – byl dynamický a nespoutaný. V rámci jednoho obrazu se můžeme setkat s několika malířskými přístupy. Přednáška se zaměří na technické aspekty Brandlovy malby, např. typy použitých podložek a podkladů, způsob výstavby malby nebo používaným pigmentům a pojidel.

― 8/11 16‧30
Malíř tváří – Brandl jako portrétista ― Andrea Steckerová
Přednáška představí významnou složku tvorby Petra Brandla – portréty. Ty nejen dokazují, že byl výborným pozorovatelem tváří svých modelů, ale vystihl i jejich duševní rozpoložení.

― 22/11 16‧30
O malíři, jeho rodině, sousedech a přátelích ― Radka Heisslerová
Jaký byl Petr Brandl v roli manžela nebo otce? Jak malíř vycházel se svými kolegy? A kdo patřil k jeho přátelům? Odpovědi (nejen) na tyto otázky přinese přednáška, která se zaměří na sociální vazby a kontakty barokního umělce.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *