Artalk.cz

denní tisk 5. 10. 2018

Petr Volf v rubrice Volfův revír magazínu Hospodářských novin Ego! píše o výstavě Petra Písaříka SPACE MAKER v Galerii Rudolfinum. Volf porovnává Písaříkovu výstavu s výstavou Krištofa Kintery, jež proběhla ve stejné galerii v minulém roce. Oproti Kinterově práci s prostorem, jenž galerii „vysloveně přestavěl, metamorfoval, vlastně na ni provedl útok“, vyzdvihuje Písaříkovu citlivost a dále uvádí: „Jednotlivá díla byla zvolena se zřetelem na celek /…/. Starší obrazy se zdají být trochu nepatřičné, nezapadají, rozptylují pozornost a výstava ztrácí kompaktnost, protože se stává retrospektivou, kterou podle mě zase tak úplně neměla být.“

V rubrice Kultura Hospodářských novin se Magdalena Čechlovská věnuje výstavě pořádané Uměleckoprůmyslovým museem v Praze s názvem Krásná jizba 1927-1948. Design pro demokracii. Čechlovská detailně informuje o historii tohoto podniku, jenž vznikl jako pobočka nakladatelství Družstevní práce. Jeho uměleckým vedoucím byl Ladislav Sutnar, jenž zosobňoval umírněný a Bauhausem ovlivněný design. Dalším uměleckým šéfem se stal Antonín Kybal, jenž reprezentuje příklon k dekorativnosti a útulnosti interiérů. Nejdůležitějším artiklem, jenž se vyrábí dodnes, byl Sutnarův čajový servis. Autorka článku cituje kurátorku výstavy Lucii Vlčkovou: „kulovitý soubor je příkladem vysoce kultivovaného a proporčně uměřeného tvarového řešení, které však v konečné verzi přineslo i jisté funkční komplikace.“

České televize včera v Událostech v kultuře odvysílala reportáž z vídeňské výstavy Pietera Brueghela st., jež byla otevřena 2. 10. 2018 v Uměleckohistorickém muzeu. Reportáž přináší i stručný rozhovor s ředitelkou KHM, Sabine Haag.