Artalk.cz

TZ: QWA / Magnetický Sever, Východ

QWA (Sofi Hémon & Inna Maaímura) / Magnetický Sever, Východ (SCOTT#4) / kurátorka: Martina Galetová / Moravské zemské muzeum: Pavilon Anthropos / Brno /9. 10. 2018 – 6. 1. 2019

Výstava obsahuje :

Dvojí instalaci in situ v interiéru a exteriéru. Další prostory pro „kolekce“, seskupení vytvarných objektů, dat, … jakýsi kabinet kuriozit. A díla vystavená v sálech stálé výstavy muzea.

Projekt nabízí dialog mezi kolekcí Pavilónu Anthropos a tvorbou současného umění. Navrhuje vytvářet spojení mezi instalací QWA, muzeologií a architekturou muzea.

1A) Prostorová a zvuková instalace – imerzní (ponorný) vnitřní prostor koncipovaný vztahem Interiér/Exteriér, ve spojení s architekturou muzea od Evgena Šteflíčka. Návštěvník zde může vstoupit do uzavřeného temného prostoru, ponořit se do citlivého poslechu v atmosféře zvýšené pozornosti a rozjímání. Vizuální dojem je minimální. Je vytvářen (slabými) variacemi vnějšího světla, které prostupuje skulinami v devíti útvarech umístěných vně muzea. Návštěvník se zde může posadit a zůstat tak dlouho, jek si to přeje. Tento střídmý, jednoduchý prostorový návrh je formální ozvěnou funkcionalizmu budovy navržené Evgenem Šteflíčkem.

1B) Prostorová a světelná instalace s průchozím kuloárem – devět artefaktů utváří jedno sousoší, které evokuje objevování se forem vytvořených člověkem. Zářivý prostor instalace, viditelný přes průsvitnou plachtu, se dává k vidění zvenčí skrze devět vertikálních oken muzea. Myšlenka podstavce pod stélou představuje snahu ozřejmit odhalenou formu. Devět závěsných lanek, na které jsou upevněny lehké formy umožní utvořit propojení s formami upevněnými na zemi. Kovová lanka ohlašují vertikálu, vzpřímenou pozici člověka. Tato zóna rezonuje s temným imerzním prostorem (1A) a je projevem úcty k archeologickým vykopávkám, které z pohledu současníků nevyhnutně představují záhadu.

2) Prezentace kolekce výtvarných objektů vytvořených pro tuto výstavu, které vytvářejí spojení s ostatními prostorami muzea, a jsou ve formě artefaktů, archivních materiálů a dokumentů vybraných ve sbírkách muzea. Jde o vytvoření perspektivy spojující současné umění s prehistorií, a zároveň připomínající historiografii (a česko-francouzské vztahy v této oblasti!), uchovávání sbírek a muzeografii. Vystavené prvky jsou instalovány na stolech a ve vitrínách. Jde o seskupení různých objektů, určitého množství artefaktů, „kolekce“ uměleckých výtvorů: obrázků, fotografií, dokumentů, archiválií, kreseb, maleb, pohlednic, plánů, trojrozměrných objektů a archeologického materiálu muzea. Jde o práce od Sofi Hémon, Inna Maaímura a jejich společné kolaborativní práce (QWA) realizované speciálně pro Anthropos. Seskupení mentálních kartografií – paměti krajin a cest (SCOTT) – tento „archeografický“ výzkum představuje výměnu informací, spojení dat z rozličných zdrojů, hru s jejich zdánlivou různorodostí. QWA provádí „splynuí“, které vytváří záhadnou látku k přemýšlení. Splývání, pokládání vedle sebe, seskupování v rámci celku, vytvářejí písmo čí báseň, a formálně sjednocuje tak rozdílné součásti. Toto syntéza je možností otevírat nové významy či perspektivy chápání databáze našich prehistorií.

3) V sálech stálé výstavy muzea, v prvním a druhém podlaží, budou vystaveny prvky „kolekce QWA“ (kresby, objekty, krabice, sokly…): ve vitrínách, ve spojení s vitrínami, vedle vitrín, položené na zemi.

Magnetický Sever, Východ / Nord magnétique,  Est

Mezi přitažlivými silami světových stran se otevírá obrovské území – jak geografické, tak poetické – nekonečné prostory, kterými procházela zvěř pleistocénu. Sever je bod absolutní, teoretický, bod vztahování a orientace, ale Magnetický sever jej zdvojuje, otevírá odchylku, prostor rozdílnosti a přitažlivosti (magnetické). Sever ukrývá paleolitické krajiny a zvěř; poslední mamuti uhynuli v tomto severo-východním symbolickém směru, na ostrově Wrangler na severo-východním okraji Sibiře, a to v době, kdy člověk stavěl velké pyramidy… Východ, ten je relativní: na Sever můžeme dojít (teoretický bod), na Východ nikdy. Východ se ztrácí pod kroky chodce. Podobně se nacházíme mezi faktickými a objektivními daty a nekonečným poetickým prostorem, který se ztrácí, vzdaluje, opouští nás a mizí v dálce. To jsou polarity mezi kterými se snažíme určit cestu, otevřít pole, poetický prostor mezi dneškem a ztracenou minulostí. To je jedno z pojítek, které sdružují archeologa a umělce. „Severo-Východ“ tak představuje směry a území – symbolické a reálné – poetiku temné země [terre obscure], jíž se jako umělci-archeografové snažíme ozřejmit stopy, či vydávat se po jejích stezkách.

QWA – binom QWA jsou dva francouzští výtvarní umělci, Sofi Hémon & Inna Maaimura. Tímto jménem podepisují společný výtvarný parkúr nazvaný SCOTT.

SOFI HÉMON narozená v roce 1962, žije a pracuje v Morangis ve Francii. Výtvarnice, výzkumnice, vystudovala Arts Appliqués a Beaux Arts v Paříži. Na svém výtvarném poli Sofi Hémon používá různé postupy (instalace, performativní instalace, akce, kresby, digitální obrazy) a vytváří podmínky mezi-umělecké kooperace. (http://www.sofihemon.net)

INNA MAAÍMURA (1972) výtvarník žijící a pracující v Dordogne, ve France. Studia filozofie a umění. Studoval filozofii umění. Působil v mnoha uměleckých skupinách, a od roku 2015 v QWA. Je uměleckým vedoucím sdružení Mydriase (Dordoňsko).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *