Artalk.cz

13. 10. 2018 / Komentovaná prohlídka výstavy Jolany Havelkové

Komentovaná prohlídka výstavy Jolany Havelkové Nemluv na mne tak složitě / Galerie Středočeského kraje / Kutná Hora / 13. 10. 2018 v 15:00

Tvorba Jolany Havelkové bývá řazena do kategorie umělecké fotografie, ale její vyjádření z tohoto rámce namnoze vybočuje. Pohybuje se od fotografie, mail-artu, až k experimentálním a konceptuálním projektům. Typickým rysem jejího autorského rukopisu je minimalismus, zároveň však tematická vícevrstevnatost. Příznačná je pro ni také obsahová i technická propracovanost. Často klade důraz na lineární pojetí, které se svých charakterem přibližuje grafické vizualitě.

Jolana Havelková  v prostorách Přesahy grafiky prezentuje tematické soubory od roku 2006 až do současnosti. Výstava je výsledkem výběru autorčiných sériových prací, které se převážně věnují charakteristickým ohniskům jejího zájmu, jako je místo, čas a paměť.

Komentovaná prohlídka za účasti autorky proběhne v sobotu 13. 10. 2018 v 15:00.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *