Artalk.cz

TZ: Ondřej Maleček

Ondřej Maleček / HoraOpona / kurátorka: Iva Mladičová / Galerie Výklady Axa / 5. 10. 2018 – 23. 1. 2019

Ondřej Maleček hovoří o tvůrčím procesu jako o permanentní kumulaci motivů, námětů, kdy významové linie se neodhadnutelně odvíjí, kříží, větví, mizí, znovu se objevují. Výklady AXA se staly příhodným prostorem pro náznak zviditelnění zastavené tvůrčí situace. Krystal jako nalezený poklad, kouzlo, pohádka, jako symbol embrya. Hora jako námět obsahově z nejpregnantnějších. Jako paralelní přítomnost živoucího i neživoucího. Shluk kamenů jako skrýš, současně pozorovatelna. Kámen, zkamenělina jako informace zastaveného času. Opona jako metafora osobního i společenského. Maleček popisuje čerstvý zážitek z návštěvy pařížského muzea Gustava Moreaua, kde závěs vymezuje ztišený prostor k listování kresbami. Paralelní přítomnost světa reálného a ireálného, významové víceznačnosti. Obraz jako vzpomínka i zpráva o budoucím. Jako zpráva o niterné dualitě duše, o reverzibilitě vnímání. Blízká setkání třetího druhu.

Na dřevěné podlaze druhého patra bývalého parního mlýna v Úhonicích za Prahou se skládají možné varianty výstavy. HoraOpona. Během krátké chvíle je zřetelná další možná verze: DrahokamPavouk. Zpětné sledování. Nemožnost totožného zažití. Každé uvědomění jako „posílení duševní koherence, přibývání světla“, jako „nárůst bytí“ (G. Bachelard, Poetika snění). Pokus o sestavení mapy situace jako výsledek projevu vůle ke kontinuitě.

Ondřej Maleček (nar. 1977 v Praze) studoval krátce pedagogický obor český jazyk – výtvarná výchova na PF UK v Praze (1996–1997), dále v letech 1997–2001 studoval Divadelní fakultu AMU (obor scénografie) a v letech 2000–2006 absolvoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze (malířský ateliér P. Nešlehy a S. Diviše). Roku 2009 byl nominován na cenu Henkel Art Award za ČR. Roku 2010 obdržel stipendium Ministerstva kultury ČR na tvůrčí činnost, od téhož roku spolupracuje s Národní galerií jako externí lektor. Od roku 2006 proběhla řada jeho samostatných výstav, např. Šumava (Galerie Makráč, Praha, 2009), Krajina (Galerie Půda, Jihlava, 2010), Tiché volání (Galerie Na shledanou a Městské muzeum, Volyně, 2010), Druhý břeh (Galerie Dole, Ostrava, 2011), In Natura (GAVU, Cheb, 2012), Křišťál (Galerie Berlinskej Model, Praha, 2012), Jeskyně (Galerie Fenester, Praha, 2013), V zahradě (Galerie Dům, Broumov, 2013), Podmořské pralesy se ani nezachvěly (Galerie Ferdinanda Baumanna, Praha, 2014), Ptačí muž (Galerie Off Format, Brno, 2014) nebo Otisk hlavy (Galerie Novoměstská radnice, Praha, 2015). Zúčastnil se několika sympozií, např. roku 2008 1. česko-německého malířského sympozia Šumava na Kvildě a roku 2009 2. malířského sympozia v Uherském Ostrohu. Absolvoval řadu stipendijních pobytů – opakovaně v Egon Schiele Art Centru v Českém Krumlově (2009, 2015 a 2016) nebo roku 2013 v Centru umění Kvilda. Je zastoupen ve sbírkách Galerie Felixe Jeneweina v Kutné Hoře, Galerie Klatovy / Klenová, Lidické Galerie, Egon Schiele Art Centra v Českém Krumlově a v soukromých sbírkách.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *