Artalk.cz

TZ: Anna Ročňová

Anna Ročňová / Luxurious Moments / kurátor: Jakub Král / Galerie hlavního města Prahy: Colloredo-Mansfeldský palác / Praha / 26. 9. – 11. 10. 2018

Materiální obrat v současném umění je aktuální strategie práce se sochou, objektem nebo instalací ve smyslu pokusit se uvidět sochu/objekt novým způsobem a přesunout k nim naši detailnější pozornost. Galerie hlavního města Prahy se dlouhodobě zabývá pozicí sochařství v ostatní umělecké produkci, a to od zrodu jeho moderní podoby na konci 19. století až po současnost, a krátkou odbočkou v této koncepci je i exkurs k dílu umělkyně Anny Ročňové (1989).

Výstava Luxurious Moments je výběrem z dlouhodobého a rozsáhlého cyklu, spíše však řekněme skupiny autorčiných děl, v níž se v prvním plánu zabývá vztahem intimního ohledávání rodinné historie, kterou v druhém plánu zasazuje do širšího kontextu přemýšlení o současném světě. Její díla jsou díky pečlivě volenému materiálu a jeho technologickému zpracování obdařena škálou významů, které ohledávají tenkou hranici mezi intimní pozicí člověka ve světě a širšími vztahy uvnitř něj. Prostředníkem mezi autorkou jako subjektem a světem se stává v případě výstavy v Colloredo-Mansfeldském paláci vlastní rodina, a na základě porozumění malým dějinám (hlasům paměti rodinných příslušníků) vytváří souřadnicovou síť mezi svými pocity a exaktně strukturovaným světem v té podobě, v jaké se nám jeví. Tak jako je komplikovaný současný svět, jsou spletitá i lidská rozhodnutí a motivace, a tak se začíná zdát, že s lineárně vnímanými dějinami, těmi velkými, a deduktivním vyvozováním z nich si prostě nevystačíme a že k pochopení dneška musíme uvažovat i dostupné množství malých svědectví.

Luxurious Moments jsou způsobem, jak se autorka sama snaží vyrovnat se současností prostřednictvím pečlivé volby materiálu a prožívání technologických postupů výroby vlastních uměleckých děl. Výsledkem jsou pak esteticky vysoce kvalitní objekty, které nám v rychlém okolním dění umožňují se zastavit a setrvat v nazírání toho, co nám ze složitosti dneška poodkrývají.

Anna Ročňová je absolventkou sochařského ateliéru Dominika Langa a Edith Jeřábkové na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze, kde diplomovala v roce 2017. Své práce dosud představila na samostatných výstavách v galerii hunt kastner, v galerii Jelení nebo na skupinových výstavách v bratislavské galerii Soda. Na institucionální půdě vystavovala například v Galerii moderního umění v Roudnici nad Labem na výstavě Vzdálení pozorovatelé a její práce byly vybrány také na reprezentativní výstavu Against Nature ve Veletržním paláci, která představovala nejmladší uměleckou scénu.

DOPROVODNÝ PROGRAM
pá 26. 10. 2018, 17.00
Komentovaná prohlídka výstavy s Borisem Ondreičkou za přítomnosti umělkyně Anny Ročňové a kurátora Jakuba Krále.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *