Artalk.cz

TS: Peter Rónai

Peter Rónai, mal i art / kurátor výstavy: Richard Gregor / Mestská galéria Rimavská Sobota /Rimavská Sobota / 26. 9. – 30. 11. 2018

Mestská galéria Rimavská Sobota

Vás pozýva na otvorenie výstavy v stredu 26. 9. 2018 o 17,00 hod.

Peter Rónai, mal i art

kurátor výstavy: Richard Gregor 

trvanie výstavy: do konca novembra 2018

otvorené: pondelok – piatok: 9.00 – 17.00 hod.

Hlavné námestie 5, Rimavská Sobota

Výstavy Mestskej galérie, Rimavská Sobota v roku 2018 z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislava.

Výstava Petra Rónaia v Mestskej galérii Rimavská Sobota je prvou autorovou retrospektívou, ktorá okrem typickej kolážovosti, do akej sa obvykle autor “rámuje” prináša aj pokus o systémové videnie jeho tvorby. Obrazy zo 70. – 90. rokov 20. storočia nikdy v tomto rozsahu spoločne vystavené neboli.

Rónaia vnímame v našom prostredí ako flexibilného predstaviteľa postmoderny, zakladateľa slovenského videoartu, nomádskeho profesora, účastníka rôznych festivalov či autora rozsiahlych publikácií o svojej tvorbe. Pohyb medzi disciplínami a umeleckými médiami je naozaj jeho najvýraznejšou črtou. No napriek tomu sa ukazuje, že má zmysel o jeho tvorbe uvažovať aj v zmysle zacielenia na jednotlivý obraz – maliarsky, či anti-maliarsky, kolážový, asamblážový alebo iný. Môže sa zdať, že konzervatívny pohľad na jeho tvorbu nie je u tak avantgardisticky založeného autora vlastne celkom možný, no práve opak je pravdou. Ak na takýto materiál aplikujeme klasické umelecko-historické a kurátorské metódy, nachádzame v diele vrstvy, ktoré nám pri čítaní s otvorenejším koncom unikali. –rg–

Peter Rónai 

Narodil sa v roku 1953 v Budapešti. Umelecké štúdium začína v rokoch 1970- 1974 na VŠVU v Bratislave, ďalej pokračuje v rokoch 1974-1976 na AVU v Budapešti, kde ešte absolvuje postgraduálne štúdium v roku 1977. Titul docent získava v roku 1992 na VŠVÚ v Bratislave a titul profesor roku 1997 na AVU Praha. Dlhoročne pedagogicky pôsobil na mnohých umeleckých školách  a univerzitách (UKF v Nitre, VUT v Brne, UCM v Trnave). V súčasnosti je vedúcim Katedry výtvarných umení a intermédií na Fakulte umení Technickej univerzity  v Košiciach.

Najvýznamnejšie verejné prezentácie tvorby a realizované umelecké diela vo verejnom priestore počas celej profesionálnej kariéry:

1995  Der Riss im Raum – Gropius Bau, Berlín

1997 Esperanto – Werkgalerie Kassel  X. Documenta Frame program, Kassel

2000 Aspekte und Positionen 50 jahre Kunst – Ludwig Museum, Viedeň

2015 Here and now, Műcsarnok, Budapest

2017 MAPS Save as, Ludwig Museum, Budapest

Vizuálne médiá:

1992  Book-objects – St. Stephen Museum, Székesfehérvár – autorská kniha, objekt-inštalácia

1995 Slovenská národná galéria – Antimalevič 1975 – obrazová inštalácia,olejomaľby 10 pieces

2008 The Collection in Focus – Ludwig Museum, Budapešť, videoobjekt, inkorporané DVD video

2011 Stála expozícia – Galéria C. Majerníka, Bratislava, obrazoobjekt, Head XXII

2016 Postpingpong -Východoslovenská galéria, Košice, obrazová inštalácia

Najvýznamnejšie ohlasy na umelecké výstupy a ocenenia:

Vladimír Beskid: Mixed Memory, monografia, s.120, GJK v Trnave 2007

Kolektív autorov: Peter Rónai, monografia, s 352, FO ART, 2012, Bratislava

Richard Gregor: KUNSTvHALE, katalóg Roman Fečík galley annual

V roku 1990 s Júliusom Kollerom a Milanom Adamčiakom založili umeleckú skupinu „Nová Vážnosť“.

V roku 1997 účasť na frame-programe, samostatná prezentácia, Documenta X., Kassel.

V roku 2013 Výstava k 15. výročiu založenia Fakulty umení v Košiciach. Pedagógovia, ex-pedagógovia, ex-študenti, študenti – projekt, organizácia a kurátorstvo, Dom umenia v Bratislave.

V roku 2014 Košice – Kunsťhalle retrospektívna výstava, v rámci K 13, hlavné mesto európskej kultúry.

V roku 2015 s Lászlóm Bekem založili stredoeurópske hnutie POSTCONTEMPORARY ART v Budapešti.

Peter Rónai, Škrtanec ABC, 1986, triptych

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *