Artalk.cz

5. – 6. 10. 2018 / Modely umeleckého vzdelávania: Odkiaľ a kam

Jan Michl, Henrieta Moravčíková, Michal Koleček, Ivan Gürtler / Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam / Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach / Košice / 5. – 6. 10. 2018

 

Konferencia „Modely umeleckého vzdelávania. Odkiaľ a kam?“ 5. a 6. októbra v Košiciach

Súčasný stav, ale aj možné modely pre budúci rozvoj vzdelávania v oblasti výtvarného umenia, architektúry a dizajnu budú predmetom vedecko-umeleckej konferencie v Košiciach. 

Konferencia, ktorú organizuje Fakulta umení Technickej univerzity v Košiciach (FU TUKE) pri príležitosti dvadsiateho výročia svojho fungovania, bude priestorom pre reflexiu súčasného stavu umeleckého vzdelávania v bývalom Československu a širšom regióne ako aj pre diskusiu o rôznych modeloch umeleckého vzdelávania, ktoré by do budúcnosti predstavovali životaschopné odpovede na identifikovaný stav. Keynote rečníkmi konferencie sú rešpektované autority a pedagógovia v oblastiach výtvarného umenia, architektúry a dizajnu Jan Michl, Henrieta Moravčíková, Michal Koleček a Ivan Gürtler. Medzi ďalšími takmer tridsiatimi rečníkmi dostanú priestor aj príspevky od mladej generácie teoretikov, pedagógov a absolventov umeleckých vysokých škôl. Ťažiskovými témami konferencie sú umelecké vzdelávanie v kontexte súčasného sveta, inštitucionálna kritika, feministické pohľady na umelecké vzdelávanie, reflexia ateliérovej výučby ale aj individualizácie a marketingu umeleckých profesií. Konferenciu z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Viac informácií, harmonogram a kontaktné informácie nájdete na stránke konferencie: https://modelyumeleckehovz.wixsite.com/

Účastníci sa môžu registrovať na stránke konferencie do 30.9.2018.

Kontakty pre médiá:

Peter Tajkov, vedúci Katedry teórie a dejín umenia FU TUKE, 0915 965 857

Juliana Sokolová, odborná asistentka, Katedra teórie a dejín umenia FU TUKE, sokolova.juliana@gmail.com

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *