Artalk.cz

1. 10. 2018 / Happening Růžová žádost – zahájení Fotograf Festivalu

Happening Růžová žádost, zahájení FF #8 / Maltézské náměstí 1, Praha 1 / 1.10.2018 od 15:00 do cca 18:00

Zveme členy institucí, účastnících se spolu s námi – ​Fotograf Festivalem – okruhu Výtvarného umění MKČR, aby se podíleli na happeningu svou osobní účastí a doručili v tištěné formě růžovou verzi žádosti, kterou odevzdávají pro rok 2019. ​Růžová žádost má být jakýmsi ideálem s reálnými základy a její vyplňování má být spojeno s kladnými pocity. Růžovou žádost je možné anonymizovat do míry, která neodkryje citlivé údaje organizace. Berme ji jako podnět k dialogu. Jedna kopie bude předána po ukončení akce zástupcům Ministerstva kultury, druhá bude k nahlédnutí během happeningu.

Akce je pořádána Fotograf Festivalem, jehož letošním tématem je ​Ne-práce: Zaměstnání volnem​. Akce začíná v 15:00 na Maltézském náměstí a pokračuje s performativním a hudebním programem do pozdního odpoledne. Fotograf Festival zve k účasti rovněž umělce a umělkyně, kurátorky a kurátory, zaměstnankyně a zaměstnance v kultuře či kulturní producenty a další.

Kontaktní osoba: Marie Štindlová marie.stindlova@fotografnet.cz 774 270 166

 

Podle Ministerstva financí je v roce 2018 průměrný plat státního zaměstnance v kultuře 29 216 Kč. Kolik mají zaměstnankyně a zaměstnanci v oblasti výtvarného umění? A s kolika přežívají ti, kdo nejsou zaměstnaní, ale tvoří nedílnou součást živé kultury? ​Zatímco se platy v poslední době zvyšují s rostoucími životními náklady, honoráře za práci v kultuře stagnují. ​Víme o kolik si říct za práci, co není hobby ale profese?

Tušíme co je hra a co je práce, méně však kde jsou jejich hranice. Pracujeme, ale formy práce mají stále tekutější hranice, které se krom výkonu povolání rozplývají s časem investovaným do svého profesního či osobního rozvoje a nebo do dostatečně plnohodnotné prokrastinace. To jsou obecné dávno rozšířené atributy práce v sektoru poskytování služeb. Mimo-institucionální kulturní sektor v rámci množiny živé umění se u nás nachází ve zvláštním stupni vývoje. Mnohé organizace původně založené jako artist-run spaces mají svou pubertu už mnoho let za sebou, jsou to vyspělé značky kvality, které se profesionalizovaly natolik, že jejich servis má vysokou úroveň srovnatelnou v mezinárodním měřítku. Přesto se v měřítkách ohodnocení pracovních výkonů často jedná spíše o hru monopoly nežli výplatu. Sami si tak nejsme jistí, kdy je naše vyčerpání způsobeno hrou na práci v kolotoči plánování pro granty a odevzdávání grantových vyúčtování.

PÉČE O KULTURU Chceme být profesionální, ale péče má jiná pravidla nežli vrcholový management. Pečujeme víc o kulturu nežli o sebe. A ve smyslu „vždyť je to jen nějaké krmení, přebalování a trochu hry“ (která by nás přeci měla bavit a naplňovat!) si ani neumíme říct o odpovídající peníze. Říkáme si o ně jen cizím jazykem grantů, tabulkového hodnocení výkonů, kde neexistuje platová tabulka pro kulturní freelance pracovníky, v systému, který počítá s nekonečným entusiasmem, a třináctou výplatou jsou vstupenky na divadelní představení, si sami vytváříme nerealistické cíle a bojíme se selhání v projektech, o které pečujeme od začátku do konce, 24/7.

KULTURA VYHOŘENÍ Živé umění je hybnou silou společnosti, což všichni tušíme. Zároveň se trochu stydíme. Stydíme se za podmínky, které jsme přijali a akceptovali ve svých životech prekarizované pseudoúvazky na živnostenský list a v hodnotách pod průměrnou mzdou, ale bez výhod zaměstnaneckých úvazků. Ve středním věku lze ještě někdy čerpat ze zbytků idealismu a nadšení, ale možná že také nelze. Pro ty, kteří vstupují do rodičovství, může být taková životní situace neúnosná anebo ještě hůř, únosná pouze pro jednoho z partnerů, častěji partnerku, která zůstává v oboru a v pozici vydělávající méně.

CO CHCEME Chceme se začít o problémech živé kultury bavit kolektivně s dalšími kolegyněmi, umělci, zájemci, organizacemi, profesionálkami, amatéry, skeptiky a nadšenci, ale především s Ministerstvem kultury, které by mělo hájit naše zájmy.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *