Artalk.cz

TZ: Jiří Matějů

Jiří Matějů / Invisible Presence / Hauch Gallery: Letohrádek královny Anny / Praha / 13. 9. – 31. 10. 2018

Renesanční prostory Královského letohrádku budou v září a říjnu vystavovat nejnovější tvorbu umělce Jiřího Matějů. K vidění budou kresby, velkoformátové obrazy, plastiky a site specific instalace reagující na přítomnou minulost renesančního paláce. Jiří Matějů je výraznou postavou české umělecké scény a představitel geometrické abstrakce, která však v jeho pojetí není statickou plochou ale dynamickou hrou s linií, barvou a světlem. Výstavu Invisible Presence v renesančním letohrádku na Pražském hradě pořádá karlínská Hauch Gallery od 13. září do 31. října 2018.

Výstava je rozdělena do tří tematických okruhů s názvy Událost člověka, Událost země a Neviditelná přítomnost, které svým obsahem odkazují k zachycení přítomnosti, mravnímu kodexu, relativizaci dnešní doby a dalším otázkám, které Jiří Matějů svou tvorbou reflektuje. Každému okruhu je věnována jedna místnost letohrádku. První odkazuje na podstatu člověka instalací sestávající z několika desítek kreseb uspořádaných do triptychů, diptychů a monoptychů. Minimalistické dílo barevně rozehrává denní světlo. Světlo hraje významnou roli i v druhé místnosti. Na sedmiptychu velkoformátových pláten s názvem Sedm zastavení v průběhu dne mění síly barev a pod plastikami ze sklolaminátu vytváří geometrické obrazce.

Poslední téma neviditelná přítomnost Invisible Presence, které dalo název celé výstavě se nachází v horním patře letohrádku a v místnosti reaguje na nástěnné malby od německého malíře Christiana Rubena. Ty jsou po dobu výstavy zakryty částečně průhlednými závěsy, které Jiří Matějů vysvětluje slovy: „Již nejsme schopni vnímat minulost, neumíme ji zpřítomnit, aktualizovat a ani nás to nezajímá. Divák má v sobě clonu. Ale když ji nainstaluji před obrazy, tak chce každý vidět, co je pod tím, začíná se tomu věnovat a minulost objevovat.“ Zakryté Rubensovy malby Jiří Matějů doplnil šesticí velkoformátových minimalistických obrazů.

Kresby, rozměrná plátna a plastiky doprovází videoprojekce promítaná na stěny schodiště mezi přízemím a prvním patrem. Tímto médiem odkazuje Jiří Matějů na francouzského filozofa Jeana Baudrillarda, který už v 80. letech předvídal, že realitu jako takovou začne pohlcovat realita virtuální. Na zdech jsou promítána hesla s pozitivní hodnotou, která začínají být vyprázdněná. Hesla jako přátelství, modlitba a člověk se na zdech objevují zrcadlově a pomalu se od návštěvníka vzdalují až zcela zmizí.

Koncepce výstavy vytvořené přímo pro letohrádek se začala utvářet před rokem a půl a vystavená díla jsou výsledkem roční intenzivní práce.

Tvorba Jiřího Matějů je osobitá a vyhýbá se trendům české výtvarné scény. Základními prvky je barva a linie a inspiraci čerpá z dlouhodobého studia psychologie, buddhismu a filozofie. Jiřího Matějů spojuje přátelství se známým českým filozofem a akademikem Miroslavem Petříčkem, který jeho obrazy označuje za vizuální metafory: „Klasická poetika říká, že slovo metafora přenáší slovo z místa, které je mu vlastní, na místo, kde vlastní slovo chybí. Je pojmenováním toho, co samo žádné vlastní jméno nemá. To je analogické pro tvorbu Jiřího Matějů, který sestupuje až k samotným podmínkám malířství, to jest ke světlu a barvě. Barva se na obrazech autora stává metaforou světla.“

O autorovi:

Jiří Matějů se narodil v roce 1960 ve Šternberku a v současné době žije a pracuje střídavě v Praze a nedaleko Plzně. V roce 1988 zahájil studia na Akademii výtvarných umění v Praze v ateliéru Bedřicha Dlouhého, kde pak působil jako odborný asistent.  V roce 2004 získal roční stipendium na prestižní Pollock-Krasner Foundation v New Yorku. Dílo Jiřího Matějů bylo veřejnosti představeno na několika kolektivních i samostatných výstavách. V Galerii hlavního města Prahy se Matějů zúčastnil výstav Prostor pro intuici (2007) a Fundamenty & Sedimenty / Vzpoura hraček (2011) a měl samostatnou výstavu Mezi mnou a Tebou (2011). Jeho tvorba byla také součástí výstavy Česká malba generace 90. let (2011) v Domě umění města Brna. V roce 2012 Prinz Prager Gallery (dnešní Hauch Gallery) uspořádala samostatnou výstavu s názvem Souhvězdí vlka, o tři roky později následovala výstava Hauch Gallery – Ouverture I, která představovala určitý segment současné abstraktní a konceptuální malby a obsahovala i díla Jiřího Matějů. Hauch Gallery s Jiřím Matějů dlouhodobě spolupracuje. Další samostatná výstava s názvem Utopie následovala v roce 2015.

Současně s výstavou v letohrádku bude v domovské Hauch Gallery v Karlíně probíhat retrospektivní výběr prací umělce, jež představí dosavadní tvorbu Jiřího Matějů a umožní nahlédnout do vývoje jeho uměleckého projevu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *